Đang online:

655

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Danh sách các cơ sở hành nghề bị xử phạt vi phạm hành chính năm 2019

( 7/4/2019)


STT SỐ QUYẾT ĐỊNH TÊN CƠ SỞ VI PHẠM CHỦ CƠ SỞ Địa chỉ HÀNH VI VI PHẠM MỨC PHẠT CHÍNH
(VNĐ )
HP BỔ SUNG
1 01/QĐ-XPHC 18/01/2019 Ông Tô Tiến Thao, Bác sĩ phụ trách Phòng khám Nha khoa Thẩm mỹ Hạ Long (Tổ 1, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)   Hạ Long Biển hiệu ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động; Không công khai tên người hành nghề và thời gian làm việc 3,000,000 Không
2 02/QĐ-XPHC 18/01/2019 Ông Phạm Tuấn Nghĩa, Bác sĩ phụ trách cơ sở Nha khoa Trung Đức (Số nhà 186, tổ 41 khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)   Hạ Long Biển hiệu ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động 1,500,000 Không
3 04/QĐ - XPHC
06/06/2019
Ông Trần Ngọc Long, phụ trách chuyên môn Nhà thuốc Chinh Hương (Số 17, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
4 05/QĐ - XPHC
07/06/2019
Ông Mai Văn Đoàn, phụ trách chuyên môn Nhà thuốc Hoàng Sinh (Số 275, đường Trần Quốc Tảng, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
5 06/QĐ - XPHC
07/06/2019
Bà Trần Thị Ngọc Anh, phụ trách Nhà thuốc Doanh nghiệp số 25 - Công ty TNHH Dược phẩm Bạch Đằng (Tổ 3, Tân Lập 7, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
6 07/QĐ - XPHC
07/06/2019
Bà Nguyễn Thu Đoài, phụ trách Nhà thuốc Thanh Nhàn (Số 351, Phố Mới, tổ 57 khu 5A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
7 08/QĐ - XPHC
07/06/2019
Bà Trần Thị Hương Ngát, phụ trách Nhà thuốc Minh Nguyệt 2 (Số 320, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
8 09/QĐ - XPHC
07/06/2019
Ông Nguyễn Mạnh Long, phụ trách Nhà thuốc Đức Minh (Số 524, tổ 7 khu Đập nước 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
9 10/QĐ - XPHC 07/06/2019 Ông Đặng Bảo Đôn, phụ trách nhà thuốc An Hảo (Tổ 2 khu 7, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
10 11/QĐ - XPHC
07/06/2019
Ông Bùi Văn Phương, phụ trách Nhà thuốc Thu Thủy (Số 353, tổ 57 khu 5A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
11 12/QĐ - XPHC
07/06/2019
Ông Trần Ngọc Dũng, phụ trách Nhà thuốc Thanh Nhàn 2 (Ki ốt số 188A, chợ Cẩm Đông, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
12 13/QĐ - XPHC
10/06/2019
Ông Bùi Cẩm Yên, phụ trách Nhà thuốc Duyên Thùy (Số 384, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
13 14/QĐ - XPHC
11/06/2019
Ông Phạm Văn Trúc, phụ trách Nhà thuốc Tâm Đức (Số 63, tổ 1, khu Minh Khai, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
14 15/QĐ - XPHC
11/06/2019
Bà Định Thị Ngọc Quyên, phụ trách Nhà thuốc Đức Tâm 2 (Số 173, tổ 4 khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
15 16/QĐ - XPHC
11/06/2019
Ông Trần Quang Tùng, phụ trách Nhà thuốc Đức Tâm 3 (Tổ 1 khu 5, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
16 17/QĐ - XPHC
11/06/2019
Ông Nguyễn Văn Minh, phụ trách Nhà thuốc Hồng Đức (Số 497, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
17 18/QĐ - XPHC
11/06/2019
Bà Nguyễn Thị Dịu, phụ trách Nhà thuốc Hồng Đức 2 (Số 197, tổ 23 khu 4A1, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
18 19/QĐ - XPHC
11/06/2019
Bà Phạm Thị Yến, phụ trách Nhà thuốc Tâm Đức 5 (Số 24, tổ 26 khu Đông Hải, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
19 20/QĐ - XPHC
11/06/2019
Bà Trần Thúy Hằng, phụ trách Nhà thuốc Số 6 (ki ốt chợ Trung tâm Cẩm Phả, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
20 21/QĐ - XPHC
11/06/2019
Bà Lê Thị Kim Anh, phụ trách Nhà thuốc Hồng Anh thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Dương (Số 656, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
21 22/QĐ - XPHC
12/06/2019
Bà Đào Thu Yến, phụ trách Nhà thuốc Hoài Nam (Số 367, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
22 23/QĐ - XPHC
17/06/2019
Bà Phạm Thị Châu Duyên, phụ trách Nhà thuốc Lâm Đoan (Số 365, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ; để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 1,100,000 Không
23 24/QĐ - XPHC
17/06/2019
Bà Nguyễn Thị Nhiên, phụ trách Nhà thuốc Ngọc Hoa (Tổ 769, tổ 1 khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)   Cẩm Phả Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc 750,000 Không
24 25/QĐ - XPHC
26/06/2019
Bà Trần Thị Oanh, phụ trách chuyên môn phòng khám Răng Hàm Mặt - Nha khoa Minh Đức - Mai Anh (Số 59, tổ 68 khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)   Hạ Long Không bảo đảm đầy đủ số lượng và chất lượng cơ số thuốc cấp cứu 17,500,000 Không
25 26/QĐ - XPHC
28/06/2019
Bà Trần Thị Kim Oanh, phụ trách chuyên môn Đại diện Phòng khám Nha khoa Thế kỷ (Số 118 Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương     Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật;  Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật 7,850,000 Không
26 27/QĐ - XPHC
02/07/2019
Ông Trịnh Ngọc Hoàn, phụ trách chuyên môn Đại diện phòng khám Nha khoa Quốc tế Việt Pháp 1 (Số 90, đường Quang Trung, tổ 18A khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh   Uông Bí Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật 7,500,000 Không
27 28/QĐ - XPHC
03/07/2019
Ông Phạm Ngọc Tuấn, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Thắm Oanh (Số 169, đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
28 29/QĐ - XPHC
03/07/2019
Bà Ngô Thị Ngọc Anh,  phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Kiều Thúy (Khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
29 30/QĐ - XPHC
03/07/2019
Bà Ngô Thị Luyến, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Thanh Luyến (Số 56 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
30 31/QĐ - XPHC
03/07/2019
Ông Vy Văn Sự, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Nga Sự (Số 20 đường Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
31 32/QĐ - XPHC
03/07/2019
Ông Vũ Văn Hiền, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Doanh nghiệp số 15 Mai Hoa thuộc Cty TNHH Dược phẩm Bạch Đằng (Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
32 33/QĐ - XPHC
03/07/2019
Ông Đoàn Huy Hiệp, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Bảo Long (Số 181, đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
33 34/QĐ - XPHC
04/07/2019
Ông Đặng Thị Đợi, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Hải Hòa (Khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
34 35/QĐ - XPHC
05/07/2019
Bà Giang Thị Thu Huyền, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Vân Trang (Số 71, đường Tô Hiệu, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
35 36/QĐ - XPHC
05/07/2019
Bà Nguyễn Thị Mong, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Hà Nội (Số 01, đường Trần Quốc Tảng, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
36 37/QĐ - XPHC
11/07/2019
Bà Vũ Thị Lan Anh, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Lâm Anh (Khu 5, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)   Móng Cái Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
37 38/QĐ - XPHC
19/08/2019
Ông Nguyễn Văn Phiếm, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Doanh nghiệp số 4 thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Bạch Đằng (Số nhà 264, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)   Hạ Long Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không
38 39/QĐ - XPHC
19/08/2019
Bà Nguyễn Thu Viên, phụ trách chuyên môn của Nhà thuốc Doanh nghiệp số 26 thuộc Công ty TNHH Dược Hồng Dương (Tổ 11, phường Hùng Thắng,  thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)   Hạ Long Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sĩ 350,000 Không

 

Phòng Thanh tra Sở Y tế -


Tổng số người đã xem bản tin này: 1268

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông