Đang online:

412

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Hướng dẫn triển khai Thông tư số 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý Phụ gia thực phẩm

( 1/25/2013)


Trong tháng 1-2 năm 2013, Cục An toàn thực phẩm tổ chức hướng dẫn triển khai Thông tư số 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý Phụ gia thực phẩm cho các cán bộ từ cơ quan quản lý trên toàn quốc từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp.

Đây là văn bản quản lý được Bộ Y tế ban hành nhằm đáp ứng công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm trong tình hình hiện nay. Nội dung chính của Thông tư quy định:

- Yêu cầu quản lý đối với sản phẩm phụ gia thực phẩm

- Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm: Trên cơ sở các dữ liệu nghiên cứu của JECFA về tính an toàn và danh mục các chất phụ thực phẩm của CODEX ban hành năm 2012, Trong Thông tư này, Bộ Y tế mở rộng Danh mục Phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm lên đến 400 chất (so với 275 chất theo danh mục cho phép ban hành kèm Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT). Đặc biệt, trong đó có một số chất thuộc các nhóm phụ gia thông dụng, trước đây không thuộc danh mục cho phép sử dụng của CODEX và Việt Nam, đến nay đã được CODEX cho phép và các ngày càng nhiều các quốc gia chấp thuận cho phép sử dụng: Phẩm màu (Bạc, Vàng, Beet red, Parika oleoresin, Lycopen…); Chất ngọt tổng hợp (Alitam, Thaumatin, Cyclamat, Neotam, Maltitol, Lactitol, Steviol glycosid…); Chất điều vị (Các muối của Acid guanilic, Acid inosinic…)…;

- Giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm: Thông tư quy định giới hạn tối đa các PGTP trong các nhóm sản phẩm thực phẩm. Các sản phẩm thực phẩm được ghép nhóm chuẩn theo thông lệ quốc tế do CODEX quy định, được mã hóa, trên cơ sở đó, các tổ chức, cá nhân sẽ quyết định lựa chọn mức sử dụng phụ gia trong quá trình sản xuất chế biến.

Văn bản sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2013.

Phiên bản điện tử tra cứu trực tuyến có thể truy cập tại địa chỉ:

- Báo điện tử Cục ATVSTP


Tổng số người đã xem bản tin này: 3260

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông