Đang online:

905

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Tiếp tục áp dụng Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

( 7/9/2013)


Liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, ngày 20/6/2012 Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 thay thế Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2007; 2008.

Để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 05/10/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1473/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai và danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong đó có Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để thay thế Nghị định số 91/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, các Nghị định này đến nay còn đang trong quá trình xây dựng, chưa được ban hành.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác đấu tranh, phòng ngừa, xử lý các vi phạm hành chính, trong đó có các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, ngày 08/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2013 của Chính phủ. Trong đó, tại Mục 3 của Nghị quyết nêu rõ: Đối với các Nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa được ban hành trong khi Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ tư pháp về việc tiếp tục áp dụng quy định tại các nghị định hiện hành và các biểu mẫu quyết định, biên bản kèm theo các Nghị định này nếu không trái với tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Theo tinh thần của Nghị quyết số 83/NQQ-CP nói trên, Nghị định số 91/2012/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực cho đến khi có Nghị định thay thế. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố nghiên cứu, tiếp tục áp dụng Nghị định số 91/2012/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, đảm bảo việc xử lý các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được thực hiện một cách kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng pháp luật và không trái với các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Để truy cập Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 8/7/2013 của chính phủ, đề nghị vào Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Mục “Nghị quyết của Chính phủ”.

- Bao điện tử Cục ATVSTP


Tổng số người đã xem bản tin này: 2593

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông