Đang online:

566

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025: Thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện

( 9/25/2020)


Chiều 25/9, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành thực hiện các nội dung theo quy định và thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc của tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

 

a

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

 

Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất 69 tuổi và đại biểu ít tuổi nhất 30 tuổi. 100% đại biểu đều tham gia cấp uỷ các cấp từ cơ sở đến Trung ương. 349 đại biểu có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên. Trong đó, tiến sĩ: 14 đại biểu, chiếm 4%; Thạc sĩ: 197 đại biểu, chiếm 56,3%; Đại học 138 đại biểu, chiếm 39,4%; Trung cấp: 1 đại biểu, chiếm 0,3%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân: 332 đại biểu, chiếm 94,9%; trung cấp: 15 đại biểu, chiếm 4,2%; sơ cấp: 3 đại biểu, chiếm 0,9%. Có 1 đại biểu tham gia Quốc hội và 150 đại biểu HĐND các cấp.

 

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh 1991), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

a

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 

Tại phiên làm việc ngày 25/9, Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng, gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội; phổ biến Nội quy Đại hội; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Trong chương trình làm việc chiều 25/9, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại 7 tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

a

Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1.

 

Được biết, trong thời gian lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, toàn tỉnh tổ chức hơn 3.000 hội nghị từ cấp chi bộ với trên 100.000 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia; có 30.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện. Về lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.000 hội nghị từ cấp chi bộ, với trên 170.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; có trên 50.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo. Việc tham gia lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trên toàn tỉnh.

 

Hồng Nhung - http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202009/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xv-nhiem-ky-2020-2025-thao-luan-tai-to-ve-du-thao-cac-van-kien-2501987/


Tổng số người đã xem bản tin này: 4459

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông