Đang online:

572

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Hội nghị đánh giá kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

( 8/1/2020)


Ngày 31/7, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

aaa

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

 

Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với địa bàn phên giậu của Tổ quốc phải gắn liền với giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì sự ổn định để phát triển KT-XH nhanh, bền vững, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh, đặc biệt là trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình mẫu đối với các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Trên cơ sở đó, các đảng bộ đã xây dựng chương trình kịch bản của đại hội phù hợp với thực tiễn của từng đảng bộ, tạo được không khí dân chủ, sôi nổi, kỷ cương, thống nhất và tuân thủ đúng quy trình. Các đảng bộ đã bám sát các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh trong công tác xây dựng văn kiện đại hội và công tác nhân sự bầu cử tại đại hội. Các báo cáo chính trị đã thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của mỗi đảng bộ. Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, công phu. Ban kiểm phiếu, tổ giúp việc được lựa chọn từ những đồng chí có kinh nghiệm, kỹ năng và được bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ. 100% đại hội thực hiện kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu do Trung ương cung cấp, đảm bảo kết quả trung thực, chính xác, không có sai sót.

 

Đến ngày 25/7, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội ở 20/20 đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm hơn 01 tháng so với quy định của Trung ương. 20/20 đơn vị đã bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, đảm bảo số lượng, cơ cấu và nhân sự dự kiến theo quy định. Trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh, 19/20 đại hội đã tiến hành bầu cử trực tiếp Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội với số phiếu tín nhiệm cao.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh thành công của các đại hội cấp trên cơ sở là kết quả của công tác chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng trong cả một quá trình từ đại hội các chi bộ đến đảng bộ cơ sở. Đặc biệt là trong giai đoạn tỉnh thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và đảm bảo các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Những nỗ lực cũng như kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua được thể bằng rõ những việc làm cụ thể, hiệu quả thực chất. Do đó, đã nhận được sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Về báo cáo đánh giá kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bổ sung vai trò, hiệu quả của Tổ công tác của BTV Tỉnh ủy trong việc chuyển tải tinh thần, các chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, ngành, địa phương, đảm bảo kịp thời, sát sao cơ sở, đúng theo quy định, quy trình. Cùng với đó, việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở từ sớm đã tạo điều kiện để có thời gian rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở một cách tốt nhất.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, nêu rõ những hạn chế trong công tác tổ chức đại hội ở một số đảng bộ thời gian qua, như: Kỹ năng điều hành đại hội còn chưa nhuần nhuyễn; một số nội dung trong báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu còn rườm rà, không cần thiết, có thể lược bớt; phần điều hành trong đoàn chủ tịch đại hội có nơi chưa hợp lý; về nội dung chương trình hành động báo cáo tại đại hội cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa để cụ thể, chất lượng tốt hơn, sát với tình hình thực tiễn...

 

Về bài học kinh nghiệm, đồng chí yêu cầu: Cần đúc rút sâu sắc, phải chuẩn bị toàn diện, có chất lượng chu đáo cả về nội dung các văn kiện, nhân sự, ý kiến phát biểu tham luận, điều kiện bảo đảm về an ninh trật tự… Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm, nguyên tắc tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị nhân sự. Đề cao vai trò của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, nhất là đồng chí đứng đầu cấp ủy trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, phát huy tối đa vai trò của các cơ quan tham mưu giúp việc và trách nhiệm của hệ thống chính trị toàn tỉnh trong quá trình chuẩn bị.

 

Trong công tác nhân sự phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy. Phải tiến hành các bước theo quy trình một cách khoa học, bài bản, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai minh bạch trên cơ sở bám sát các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

 

Cùng với đó là những bài học kinh nghiệm: Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng; tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển.

 

Về nhiệm vụ sau đại hội, các đảng bộ cần phân công, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp; xây dựng quy chế làm việc trên cơ sở bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trong năm 2020 gắn với những công trình, phần việc dự kiến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc. Tập trung đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng. Tạo không khí thi đua, phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất, chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, giữ vững ổn định tình hình ở địa bàn, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp.

 

Về việc tham gia hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đều phải chuẩn bị tham luận, lựa chọn các nội dung khác nhau, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo. Đồng thời, tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại các địa phương.

 

Liên quan đến công tác phòng chống Covid-19, nhấn mạnh đến những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống, đặc biệt là công tác giám sát, sàng lọc đối với những người có nguy cơ. Lực lượng BĐBP và các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới. Đối với các địa bàn trọng điểm về du lịch có các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương, cơ quan chức ngành và ngành Than cần chăm lo, đảm bảo đời sống, an toàn trước dịch bệnh cho lao động, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

 

 

 

Minh Toàn - Hoàng Nam - http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-dai-hoi-dang-bo-cap-tren-co-so-nhiem-ky-2020-2025-2494048/


Tổng số người đã xem bản tin này: 3364

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông