Đang online:

529

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

( 2/2/2015)


 
05 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015
 
1. Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe (khám chữa bệnh, dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm…); tập trung phát triển chuyên khoa mũi nhọn.

2. Chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình quản lý nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án Nâng cao y đức và văn hóa giao tiếp trong toàn ngành; xây dựng thương hiệu đơn vị.

4. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Triển khai thí điểm các mô hình quản lý và sử dụng lao động theo hướng linh hoạt, hiệu quả.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động.
 
 

- 10 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

 

Hướng dẫn triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2014 

 

 

-


Tổng số người đã xem bản tin này: 6693

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông