Đang online:

686

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh kết luận tại hội nghị giao ban công tác quý I năm 2014

( 5/12/2014)


 

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  696/TB-SYT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 
THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh
tại Hội nghị Giao ban công tác quý I năm 2014
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Giao ban công tác quý I năm 2014 vào ngày 24/4/2014. Hội nghị do đồng chí Vũ Xuân Diện - Giám đốc Sở Y tế chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Lãnh đạo các phòng, ban của Sở, Giám đốc các đơn vị Y tế trực thuộc, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Đại biểu mời gồm: Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế tỉnh Quảng Ninh.
 
          Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2014; ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác quý I và chỉ đạo một số nhiệm vụ trong quý II năm 2014 của các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế; các ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo một số đơn vị tại Hội nghị.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá những kết quả công tác y tế trong 3 tháng đầu năm và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2014, cụ thể như sau:
 
I. Đánh giá chung
 
Ngành Y tế đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh trong việc chỉ đạo các ngành, các địa phương và đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh trong mùa đông xuân như cúm A (H1N1, H7N9, H5N1...) đặc biệt công tác phòng chống bệnh Sởi và an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng ngành đã chủ động giám sát phát hiện kịp thời và triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tích cực nên tình hình dịch bệnh trong tỉnh được khống chế, không để lây lan ra cộng đồng.
Công tác khám bệnh, chữa bệnh được duy trì tốt; toàn ngành tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao y đức và chất lượng cung ứng dịch vụ trong các cơ sở y tế,  thực hiện 10 nội dung trọng tâm của Ngành năm 2014, nhờ đó chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần thái độ và ý thức trách nhiệm của cán bộ y tế tiếp tục được nâng lên, đáp ứng nhu cầu CSSK của nhân dân.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Y tế đã quyết liệt triển khai thực hiện việc khảo sát, đánh giá thực trạng các cơ sở y tế, làm cơ sở để xây dựng Đề án tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Y tế tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014 đến 2016. Các chỉ tiêu kế hoạch được giao đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2013.
 
II. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ - TU ngày 05/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệu vụ năm 2014; Nghị quyết số 117/NQ- HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Chỉ thị số 25 CT/TU ngày 25/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về nội dung “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế”; hướng dẫn 03/HD/TU ngày 16 tháng 4 năm 2014, kế hoạch số 1518/KH-UBND kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh năm 2014;
 
Trong quý II năm 2014, Ngành Y tế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
1. Tiếp tục chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, thảm họa; Giám sát, phòng chống các dịch bệnh ở người, đặc biệt là sởi, cúm A (H1N1, H5N1. H7N9...), dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao công tác phòng chống bệnh sởi, đẩy mạnh  tuyên truyền và triển khai quyết liệt việc thực hiện tiêm phòng bệnh sởi cho các cháu trong độ tuổi từ 9 đến 24 tháng, phấn đấu đạt tỷ lệ 95% trở lên trước 20 tháng 5 năm 2014. Và thực hiên việc tiêm chủng cho trẻ em từ 2 đến 10 tuổi tại các địa phương theo quy định. Thực hiện tốt an toàn tiêm chủng và báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định.
 
2. Tổ chức thường trực cấp cứu, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh trong các bệnh viện; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Thực hiện nghiêm các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phỏng chống lây chéo trong các bệnh viện, bố trí khu vực cách ly riêng để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch, thực hiện nghiêm phân tuyến điều trị, nhất là bệnh sởi; đảm bảo tốt công tác y tế phục vụ các sự kiện, hoạt động quan trọng của tỉnh.
 
Các đơn vị điều trị tiếp tục triển khai các đợt khám chữa bệnh lưu động cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch đã được Sở Y tế phê duyệt.
 
3. Hoàn thiện Đề án tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Y tế tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014 – 2016 và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt.
 
4. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ về các nội dung quan trọng như: Công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa xuân hè nhất là bệnh sởi, tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2014…
 
5. Các đơn vị tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; chú trọng triển khai thực hiện thí điểm cơ chế ưu đãi đặc biệt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2014; tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản - Nhi. Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Tích cực chuẩn bị mọi mặt để đưa bệnh viện Sản – Nhi vào hoạt động theo đúng kế hoạch.
 
6. Duy trì và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,  điều hành và tác nghiệp chuyên môn; nghiêm túc thực hiện việc nhập dữ liệu vào các phân hệ phần mềm cơ sở dữ liệu đã triển khai tại các đơn vị y tế trực thuộc và các Trạm Y tế.
 
7. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn; phát hiện và xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm (hành nghề không phép, hành nghề quá phạm vi cho phép...). Đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ và giấy phép hành nghề trong các cơ sở y tế công lập.
 
8. Tiếp tục điều tra, lập quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh Quảng ninh, tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc, tổ chức đấu thầu thuốc YHCT, chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch đấu thầu vật tư y tế tiêu hao năm 2014.
9. Triển khai công tác thẩm định và đề nghị tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã cho các địa phương.
10. Hướng dẫn việc phân tuyến chuyên môn cho các đơn vị khám chữa bệnh trực thuộc phù hợp với năng lực của đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục thẩm định điều kiện chuyên môn, điều kiện khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở Y tế doanh nghiệp và ngoài công lập.
 
Thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế, Văn phòng Sở Y tế xin thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Giám đốc, PGĐ Sở                                
- Công đoàn ngành;
- Các phòng, ban của Sở;
- Các đơn vị Y tế trong ngành;
- Phòng Y tế các huyện, TX, TP;            
- Lưu: VT, VP.
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
( Đã ký ) 
 
 
Nguyễn Quốc Hưng
 

 

Văn phòng Sở Y tế -


Tổng số người đã xem bản tin này: 4036

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông