Đang online:

429

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Huyện Ba Chẽ ( Tổng số 07 cơ sở được cấp phép )

( 12/16/2013)


STT
Tên cơ sở
Trình độ chuyên môn
Người phụ trách Chuyên môn
Địa chỉ cơ sở
Xã/
Phường
Huyện /Thị xã /Thành phố
Cấp mới / gia hạn
Loại hình hành nghề
 Năm cấp
GPP
Tên công ty
1
Quầy thuốc DN – Hiệu thuốc Ba Chẽ
DSTH
 Vi Thị Thuận
Khu 3 - TT.Ba Chẽ – Ba Chẽ
TT.Ba Chẽ
Ba Chẽ
Cấp mới
Quầy thuốc DN
2009
 
Công ty CP Dược- VTYT Quảng Ninh.
2
Nhà Thuốc Ba Chẽ
DSĐH
Triệu Thu Hòa
Khu 2-TTr. Ba Chẽ
TT.Ba Chẽ
Ba Chẽ
Gia hạn
Nhà thuốc TN ngoài giờ
2011
Đạt
Nhà thuốc TN ngoài giờ
3
Quầy thuốc doanh nghiệp số 35
DSTH
Chu Thị Trường
Số 230, Đường Hải Chi, TTr Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, QN
TT.Ba Chẽ
Ba Chẽ
 
Quầy thuốc doanh nghiệp
2012
 
TNHH DP Hạ Long
4
Quầy thuốc doanh nghiệp số 112
DSTH
Vị Thị Thuận
Khu 3, TTr Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, QN
TT.Ba Chẽ
Ba Chẽ
 
Quầy thuốc doanh nghiệp
2013
 
CP Dược VTYT QN
5
Quầy thuốc doanh nghiệp số 125
DSTH
Phan Xuân Hải
Khu 3, TTr Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, QN
TT.Ba Chẽ
Ba Chẽ
 
Quầy thuốc doanh nghiệp
2013
 
CP Dược VTYT QN
6
Quầy thuốc Ngân Thương- Công ty TNHHDP Hồng Dương
DSTH
Nguyễn Thị Yến
Số nhà 48, Khu 5, Phố Đầm Buôn, TTr Ba Chẽ, QN
TT.Ba Chẽ
Ba Chẽ
cấp mới
Quầy thuốc doanh nghiệp
10/12/2013
Đạt GPP
CTY TNHHDP Hồng Dương
7 Quầy thuốc doanh nghiệp Hải ChiCông ty TNHHDP Hồng Dương DSTH Nguyễn Thị Tuyết Chinh Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh TT. Ba Chẽ Ba Chẽ cấp mới Quầy thuốc doanh nghiệp 2014 Đạt GPP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG DƯƠNG

Phòng QLHN YDTN - Sở Y tế -


Tổng số người đã xem bản tin này: 2378

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông