Đang online:

675

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

( 2/1/2020)


   
   Giám đốc: Nguyễn Trọng Diện

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3827213

Email: nguyentrongdien.syt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

 

a) Là người phát ngôn của Sở Y tế.

 

b) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; các công việc quan trọng có tính chất chiến lược trên tất cả các hoạt động của ngành y tế. Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật. trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của ngành y tế.

 

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; công tác dân vận chính quyền; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng quy hoạch và phát triển ngành; công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư; công tác kế hoạch tài chính; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức, cán bộ, biên chế, số lượng người làm việc; công tác đào tạo (đại học và sau đại học), bồi dưỡng; chỉ đạo chung về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh; Phó Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

 

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định khác... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Sở Y tế.

 

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở; công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các đơn vị thuộc điểm đ, mục 2.1, khoản 2, điều 3 Quyết định này

 

đ) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi và Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình y tế.

 

e) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch Tài chính. 

 

 

     

      

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Hưng

 Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3623118

Email: nguyentienhung.syt@quangninh.gov.vn

 

 Phân công nhiệm vụ:

 

a) Là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc của Cơ quan Văn phòng Sở.

 

b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao; giám định y khoa; pháp y; công tác phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác hiến máu nhân đạo; công tác quản lý hành nghề y; công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các đơn vị được Giám đốc Sở phân công phụ trách theo dõi và chỉ đạo.

 

Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Sở Y tế); các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y; là Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Sở Y tế; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Y tế.

 

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

 

c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; công tác khám bệnh, chữa bệnh thuộc Phòng Nghiệp vụ Y; công tác quản lý hành nghề y thuộc Phòng Quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân;

 

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả; Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; Bệnh viện Y Dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng;  Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Lão khoa; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu.

 

đ)Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Văn phòng, Sở Y tế.

 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3556889

Email: nguyenmanhtuan.soyt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: 

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: công tác An toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dược, mỹ phẩm; công tác đào tạo liên tục; công tác nghiên cứu khoa học, công tác khoa học và công nghệ; công tác quản lý thị trường và biên mậu về thuốc, mỹ phẩm; công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia; công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các đơn vị được Giám đốc Sở phân công phụ trách theo dõi và chỉ đạo; 

 

Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Dược.

 

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

 

b) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dược; hoạt động về quản lý hành nghề dược thuộc Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân.

 

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm nghiệm; Bệnh viện Đa khoa Hạ Long; các Trung tâm Y tế: Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn, Móng Cái. Theo dõi và chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương nêu trên.

 

đ) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Nghiệp vụ Dược 

 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3828895

Di động: 0986609965

 Email: nguyenminhtuan.syt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: 

 

a) Phụ trách công tác tuyên giáo của Sở Y tế.

 

b) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: Y tế dự phòng; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; y tế biển đảo; thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; công tác truyền thông - giáo dục sức khoẻ; công tác công nghệ thông tin; công tác trang thiết bị y tế lĩnh vực hóa chất và vật tư y tế tiêu hao; công tác y tế phục vụ các sự kiện của Tỉnh; công tác quân dân y kết hợp; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại các đơn vị được Giám đốc Sở phân công phụ trách theo dõi và chỉ đạo.

 

Theo dõi hoạt động của các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

 

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

 

c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Y; công tác y tế dự phòng thuộc Phòng Nghiệp vụ Y; tham gia Ban Thường vụ công đoàn Ngành.

 

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; các Trung tâm Y tế: Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Cô Tô. Theo dõi và chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương nêu trên.

 

đ) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Nghiệp vụ Y.

 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

Văn phòng Sở Y tế -


Tổng số người đã xem bản tin này: 29445

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông