Đang online:

764

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh kết luận tại hội nghị giao ban công tác quý I năm 2013

( 11/4/2013)
UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ

 


Số:  565 /TB-SYTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Quảng Ninh, ngày  18 tháng 4  năm 2013

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh

tại Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2013

 
 
 


Thực hiện chương trình công tác năm 2013, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban ngành quý I năm 2013 vào ngày 16 tháng 4 năm 2013. Đồng chí Vũ Xuân Diện - Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban của Sở, Giám đốc các đơn vị Y tế trực thuộc, Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Đại biểu mời gồm: Lãnh đạo Bảo hiểm xã Hội tỉnh và Giám đốc Công ty Cổ phần dược - Vật tư Y tế tỉnh Quảng Ninh.

          Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2013. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác quý I và chỉ đạo số công tác trong quý II năm 2013. Qua các ý kiến tham luận của một số đơn vị tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá những kết quả công tác y tế trong những tháng đầu năm và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2013, cụ thể như sau:

1. Đánh giá chung

Trong quý I năm 2013 các đơn vị trong Ngành đã tích cực, chủ động bám sát mục tiêu, kế hoạch được giao, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, kết quả đều đạt và cao hơn so với cùng kỳ năm 2012.

- Về công tác phòng chống dịch bệnh: Ngành Y tế chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo các ngành, các địa phương và đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch trong mùa đông xuân như: Cúm A (H1N1, H5N1, H7N9), bệnh tay chân miệng, viêm màng não do mô cầu, sởi, thuỷ đậu, tiêu chảy cấp nguy hiểm. Đặc biệt trong tháng cuối quý I đã xuất hiện dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc. Quảng Ninh là tỉnh có đường biên tiếp giáp với Trung Quốc nên có nguy cơ cao xuất hiện dịch cúm AH7N9. Ngành Y tế đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, kịp thời xây dựng các phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵng sàng cho công tác phòng chống dịch; kiểm tra công tác chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh tại một số cửa khẩu biên giới trên địa bàn huyện Bình Biêu, Hải Hà và thành phố Móng Cái; đã tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên môn cho các đơn vị trong toàn ngành và các đơn vị y tế đóng trên địa bàn về công tác phòng chống, xử lý dịch cúm A/H7N9.

- Công tác điều trị đã được quan tâm, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Các đơn vị đã chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu trong và ngoại viện; Thực hiện nâng cao y đức, quy tắc giao tiếp ứng xử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính giảm  phiền hà cho người bệnh.

Tuy nhiên, những thành tích nêu trên mới chỉ là bước đầu, để tạo ra chuyển biến tích cực, rõ nét trong thời gian tới, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao y đức, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, đầu tư trang thiết bị, quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị y tế, củng cố cơ sở vật chất, đảm bảo cơ sở đạt xanh, sạch đẹp, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

2. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành:

1. Tập trung nâng cao y đức, lập lại trật tự kỷ cương và chất lượng cung ứng dịch vụ trong các cơ sở y tế.

2. Hoàn thành quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

3. Tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, xây dựng và thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, tạo sự đổi mới đột phá trong hoạt động của các đơn vị ngành y tế.

4. Kiểm soát và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, DS-KHHGĐ và các chương trình mục tiêu quốc gia. Phấn đấu đến hết năm 2013 đạt 50% số xã trong tỉnh đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác truyền thông tại các cơ sở y tế.

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án y tế biển đảo và kết hợp quân dân y trong khám chữa bệnh, phòng bệnh tại các vùng biên giới, hải đảo.

7. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân.

8. Xây dựng quy hoạch phát triển dược liệu và triển khai mô hình nuôi trồng, sản xuất, chế biến và giới thiệu sản phẩm nguồn dược liệu trong tỉnh.

9. Hoàn thành xây dựng bệnh viện Sản – Nhi, thành lập và ổn định tổ chức bộ máy để đi vào hoạt động từ năm 2014.

10. Tăng cường công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị trong ngành y tế.

2.2. Một số nội dung quan trọng khác.

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác phòng chống dịch cúm A (H1N1, H5N1, H7N9); Xây dựng kế hoạch và có các phương án cụ thể để ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh sẩy ra trên địa bàn.

 2. Nêu cao tình thần đoàn kết, tăng cường học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, tạo ra các giải pháp đột phá nhằm đáp ứng hơn nữa sự hài lòng của người bệnh.

- Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Bãi Cháy nghiên cứu đề xuất thành lập Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện, Giám đốc các Trung tâm Y tế để thường xuyên tổ chức giao lưu học hỏi, chia sẻ chuyên môn, cách làm mới của từng đơn vị để tạo ra bước chuyển mới trong toàn ngành.

3. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu cung ứng thuốc, đảm bảo thuốc chất lượng tốt giá hợp lý, đáp ứng công tác điều trị cho người bệnh.

4. Tăng cường hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, thực hiện đúng quy định trong việc ghi Hồ sơ bệnh án; tổ chức tốt bình bệnh án tại các khoa điều trị và trong toàn viện, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả cao trong điều trị người bệnh.

5. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, giám đốc các đơn vị có trách nhiệm đào tạo sử dụng công nghệ thông tin đến từng cán bộ viên chức và người lao động theo chức năng nhiệm vụ và coi đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành chậm nhất hết quý III năm 2013. Các đơn vị xây dựng củng cố trang Web riêng cho đơn vi và cập nhật đường dẫn trang Web (đường dẫn bằng hình ảnh) của Sở Y tế vào trang Web cuả đơn vị mình (trang chủ) để khai thác các thông tin hoạt động và sự chỉ đạo của ngành.

6. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XIII.

7. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và các sơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, phòng chống thuốc giả và bình ổn giá thuốc, không tăng giá thuốc bất hợp lý.

8. Hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng viên chức từ năm 2010 đến năm 2012 để chuẩn bị cho công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy tình tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trong toàn ngành.

9. Tổ chức cấp chứng nhận thực hành, Cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động theo quy định của Luật KCB và Thông tư 41/2011/TT- BYT về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề tại các cơ sở y tế công lập.

 Thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                      

- Giám đốc, PGĐ Sở                                

- Công đoàn ngành;

- Các phòng, ban của Sở;

- Các đơn vị Y tế trong ngành;

- Phòng Y tế các huyện, TX, TP;               

- Lưu: VT, VP.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(  Đã ký )

 

Nguyễn Quốc Hưng

 

- Sở Y tế Quảng Ninh


Tổng số người đã xem bản tin này: 5449

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông