Đang online:

713

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Các cơ sở được cấp phép khám bệnh, chữa bệnh tại thành phố Hạ Long (cấp theo Thông tư 41/TT-BYT)

( 10/28/2017)


 
THÀNH PHỐ HẠ LONG ( Tổng số 144 cơ sở được cấp phép )
 
 
+ PHƯỜNG  BẠCH ĐẰNG ( 25 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG BÃI CHÁY ( 10 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG CAO THẮNG ( 10 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG CAO XANH ( 05 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG ĐẠI YÊN ( 01 cơ sở) chi tiết
+ PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY ( 13 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG HÀ KHẨU ( 04 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG HÀ LẦM ( 05 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯƠNG HÀ PHONG ( 04 cơ sở )  chi tiết
+ PHƯỜNG HÀ TU ( 05 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG HÀ TRUNG ( 02 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG HÒN GAI ( 04 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯƠNG HỒNG HÀ (16 cơ sở) chi tiết
+ PHƯỜNG HỒNG HẢI ( 25 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG HÙNG THẮNG ( 01 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO ( 07 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG YẾT KIÊU ( 06 cơ sở ) chi tiết
+ PHƯỜNG VIỆT HƯNG  ( 01 cơ sở ) chi tiết
 

 

- Phòng QLHNYDTN - Sở Y tế


Tổng số người đã xem bản tin này: 7582

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông