Đang online:

732

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng ( 4/30/2020 12:00:00 AM)

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội...

"Suy nghĩ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân" ( 4/30/2020 12:00:00 AM)

Trung ương khóa XIII: Quy tụ những người có Đức, có Tài, trong đó Đức là gốc ( 4/30/2020 12:00:00 AM)

Tập trung tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng các cấp ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Với mục đích giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại này đang được tỉnh Quảng Ninh thực hiện toàn diện, đồng bộ...

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền – khánh tiết và tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Sáng 28/2, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp với các tiểu ban: Tuyên truyền – Khánh tiết và Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, để triển khai một số công việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên.

Tài liệu hướng dấn số 62 HDVPTW lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng các cấp ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Hướng dẫn số 02 -HD/BTCTU về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở NK 2020.2025 ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Hướng dẫn số 03 HD/TW một số vẫn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Tổ chức thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Thực hiện một số nội dung trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở NK 2020.2025 ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Kế hoạch Tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Khóa IX NK 2020.2025 ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị Đảng bộ Khối ( 4/29/2020 12:00:00 AM)

Thông tin thường trực cấp cứu 24/7 ngày 26/4/2019 ( 1/1/1900 12:00:00 AM)

1 2 3 Trang đầu Quay lại Tiếp theo Trang cuối 
 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông