Đang online:

750

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Triển khai "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" ( 9/10/2015 12:00:00 AM)

Hướng dẫn triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2014 ( 2/23/2014 12:00:00 AM)

10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 ( 1/15/2014 12:00:00 AM)

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ( 9/5/2013 12:00:00 AM)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ( 4/12/2013 12:00:00 AM)

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Quảng Ninh năm 2013 ( 4/9/2013 12:00:00 AM)

SỞ Y TẾ ( 1/5/2013 12:00:00 AM)

Tên cơ quan: Sở Y tế Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3825446 Fax:0203.3827218; E–mail: syt@quangninh.gov.vn

1 Trang đầu Quay lại Tiếp theo Trang cuối 
 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông