Đang online:

820

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Triển khai "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" ( 9/10/2015 12:00:00 AM)

Hướng dẫn triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2014 ( 2/23/2014 12:00:00 AM)

10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 ( 1/15/2014 12:00:00 AM)

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ( 9/5/2013 12:00:00 AM)

Chức năng, nhiệm vụ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ( 4/12/2013 12:00:00 AM)

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Quảng Ninh năm 2013 ( 4/9/2013 12:00:00 AM)

SỞ Y TẾ ( 1/5/2013 12:00:00 AM)

Tên cơ quan: Sở Y tế Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3825446 Fax:0203.3827218; E–mail: syt@quangninh.gov.vn

1 Trang đầu Quay lại Tiếp theo Trang cuối 
 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông