Đang online:

311

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII Lựa chọn giám sát những vấn đề cử tri quan tâm

( 7/8/2020)


6 tháng đầu năm nay, công tác giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh tiếp tục ghi nhiều dấu ấn, được cử tri, nhân dân trên địa bàn tỉnh đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là Thường trực và các ban của HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề gây bức xúc và liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của nhân dân để tiến hành giám sát, khảo sát. Quá trình thực hiện luôn cụ thể, sâu sát, kịp thời, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và thực hiện đến cùng những nội dung cử tri quan tâm.

 

Theo đó, bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020 của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo triển khai 9 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh. Đồng thời đã phân công, điều hòa và hoàn thành 2 cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo tiến độ và chất lượng đã đề ra. Qua hoạt động giám sát, khảo sát đã phát hiện và kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nhà nước.

 

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Điển hình như trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành 4 cuộc giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế, quản lý trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị y tế, cơ sở giáo dục ngoài công lập và người lao động làm việc trong các khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh.  Việc chủ động triển khai các cuộc giám sát, khảo sát đã giúp Thường trực HĐND tỉnh nắm bắt tình hình chung, kịp thời báo cáo, cung cấp thêm thông tin, góp phần giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh ban hành Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020. 

 

Ngoài giám sát vấn đề nóng liên quan đến hỗ trợ phòng, chống dịch, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã khảo sát và làm việc với các địa phương (Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà) về các nội dung liên quan đến các vấn đề cử tri quan tâm. Điển hình như kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; quản lý đất đai, đất rừng, khoáng sản; giải quyết kiến nghị của cử tri; triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư... Sau khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận đối với từng địa phương và yêu cầu có giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Trong đó có nội dung liên quan đến quản lý đúng ranh giới, quy hoạch đối với việc khai thác đất, đá, khoáng sản làm vật liệu thông thường, khi khai thác đủ thời gian, trữ lượng phải có báo cáo các cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, các địa phương cũng phải thường xuyên rà soát, đặc biệt là những dự án chậm tiến độ hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có sự phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các dự án đã được thông qua nhưng quá hạn 3 năm không có khả năng thực hiện; quan tâm chỉ đạo để sớm giải quyết có kết quả những kiến nghị chính đáng của cử tri.

 

Lãnh đạo BQL Dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giải trình về kiến nghị xử lý một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của đơn vị tại phiên giải trình giữa hai kỳ họp do HĐND tỉnh tổ chức ngày 30/6 vừa qua.

 

Liên quan đến công tác quản lý biên chế và sử dụng biên chế của tỉnh và các ngành giáo dục, y tế - một trong những vấn đề nóng được cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm và có nhiều kiến nghị trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Pháp chế lồng ghép tái giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 30/8/2018 về thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chấm dứt tình trạng hợp động sai nguyên tắc... Qua giám sát bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực của các đơn vị, cũng đã phát hiện không ít tồn tại, hạn chế, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm khắc phục. Đó là cơ cấu tổ chức bên trong của một số cơ quan, đơn vị còn chưa phù hợp, quy mô một số phòng còn nhỏ; tỷ lệ công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý còn cao trong tổng số biên chế của đơn vị. Một số đơn vị có số lượng cấp phó của phòng, ban chuyên môn vượt quy định. Mô hình hoạt động của một số đơn vị chưa phù hợp với quy định, có đơn vị sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế được giao...

 

Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát đã được Thường trực HĐND tỉnh  yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh.

 

Cùng với những nội dung trên, để tiếp tục phát huy hiệu quả chức năng giám sát và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tổ chức phiên giải trình (vào ngày 30/6/2020) về việc thực hiện Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 và các kỳ họp trước; giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15. Thông qua đó  rà soát, xác định những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri; thống nhất các giải pháp, xác định rõ lộ trình để yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

 

Ông Phạm Ngọc Duy, Bí thư, khu trưởng khu phố 7A, phường Hồng Hải TP Hạ Long, chia sẻ: Qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, cử tri chúng tôi đánh giá rất cao các phiên giải trình chuyên đề giữa hai kỳ họp mà Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức. Bởi thông qua các phiên giải trình này, không chỉ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan mà quan trọng hơn là qua đó đã tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn cuộc sống để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cử tri, nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của HĐND. Tôi mong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp với nhiều nội dung còn những tồn tại, bất cập mà cử tri và nhân dân quan tâm. 

 

Hoài Anh - http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/ky-hop-thu-18-hdnd-tinh-khoa-xiii-lua-chon-giam-sat-nhung-van-de-cu-tri-quan-tam-2490765/


Tổng số người đã xem bản tin này: 169

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông