Đang online:

573

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao năm 2020 theo phương thức tập trung

( 3/15/2020)


 

1. Bên mời thầu: Sở Y tế Quảng Ninh

2. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao năm 2020 theo phương thức tập trung.

 

3. Giá gói thầu: 89.442.659.800 đồng, Bao gồm 6 phần:

 

STT

Danh mục các phần theo gói thầu

Giá trị (đồng)

1

Phần 1: Thủy tinh thể nhân tạo

12.314.117.000

2

Phần 2: Khớp nhân tạo.

17.694.980.000

3

Phần 3: Vật tư can thiệp cột sống

28.993.984.000

4

Phần 4: Vật tư can thiệp dây chằng, sụn, khớp

15.447.640.000

5

Phần 5: Vật tư can thiệp hàm, mặt, sọ não

3.629.607.700

6

Phần 6: Vật tư can thiệp chi, ngón

11.362.331.100

 

4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 

6. Phương thức đấu thầu:  Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3 năm 2020.

 

8. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

 

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 31/12/2020.

 

 

 

Phòng Kế hoạch tài chính -


Tổng số người đã xem bản tin này: 230

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông