Đang online:

524

Hôm nay:

498

Tất cả:

4,531,824

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống nước RO cho thận nhân tạo của 7 đơn vị trực thuộc Sở Y tê Quảng Ninh

( 12/6/2019)


 

 

1. Tên gói thầu: mua sắm 7 hệ thống nước RO cho thận nhân tạo công suất ≥ 2000 lít/ giờ (02 hệ thống) và công suất ≥ 800 lít/ giờ (05 hệ thống) năm 2019

 

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh nhà thầu TRUNGDUC- LOCTHANVIETNAM.

 

3. Địa chi nhà thầu đứng đầu liên danh: Số 1-35 Đầm Trai Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội.

 

4. Giá trúng thầu: 15.174.320.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỉ, một trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

 

5. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2019 (Được giao tại Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 và văn bản số 7102/UBND-TM3 ngày 01/10/2019 của UBND Tỉnh.

 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

 

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

 

8. Chi tiết danh mục hàng hóa trúng thầu:

 

STT

Đơn vị

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

1

Hệ thống nước RO cho thận nhân tạo công suất ≥ 2000 lít/ giờ

Hệ thống

2

   3.025.260.000  

        6.050.520.000  

2

Hệ thống nước RO cho thận nhân tạo công suất ≥ 800 lít/ giờ

Hệ thống

5

   1.824.760.000  

        9.123.800.000  

 

TỔNG SỐ

 

 

 

15.174.320.000

 
 
 
 

Phòng Kế hoạch tài chính -


Tổng số người đã xem bản tin này: 230

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông