Đang online:

295

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU: Cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực đạt mục tiêu

( 6/7/2019)


Ngày 6/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến để nghe báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 6/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của đơn vị

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của đơn vị

 

Nhận thức cải cách hành chính (CCHC), phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là yếu tố then chốt tác động tích cực tới việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ các Sở, ngành chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện.

 

Theo đó, tỉnh xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Đến nay, cơ bản 8/8 mục tiêu của Nghị quyết đều đạt. Trong đó việc duy trì giải quyết TTHC tại các Trung tâm dịch vụ hành chính công theo nguyên tắc thẩm định và phê duyệt tại chỗ đã được triển khai hiệu quả. Gần 85% TTHC đạt chuẩn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; 97% văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện, gửi nhận dưới dạng điện tử trên môi trường mạng. Tỷ lệ hài lòng chung qua kết quả tổng hợp, đánh giá của người dân, tổ chức về dịch vụ hành chính đạt trên 95%.

 

Đối với việc phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu đặt ra của Nghị quyết  là: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao toàn diện nguồn nhân lực; hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển nguồn nhân lực. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 75%; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng lao động trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng tăng. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học đạt 10,2%.

 

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm những kết quả nổi bật cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời bổ sung một số giải pháp để triển khai trong thời gian tới liên quan đến công tác phối hợp đào tạo nghề, nhất là lao động chất lượng cao; việc tổ chức tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp; vấn đề sát hạch đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện; công tác thi tuyển công chức cấp xã; công tác cải cách, hiện đại hoá nền hành chính và đào tạo về công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách đãi ngộ và sử dụng đội ngũ cán bộ ...

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung thêm số liệu trong nội dung báo cáo. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc hơn đối với một số chỉ tiêu quan trọng như: cải cách tài chính công; chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực chuyên sâu; công tác kiểm tra, giám sát...

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu xác định rõ những nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là đối với những lĩnh vực còn yếu kém, hạn chế. Đồng thời đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành trước đây. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, định hướng phù hợp trong thời gian tới.

 

Quang Minh - http://www.baoquangninh.com.vn


Tổng số người đã xem bản tin này: 356

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông