Đang online:

192

Hôm nay:

1,459

Tất cả:

5,345,183

Công bố Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện Lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo

( 3/21/2018)


Năm 2017 là năm thứ 2 Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh. Đồng thời, cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đây là cơ sở đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Những nỗ lực vượt bậc

 

Theo Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành được xác định trên 10 nội dung, tương ứng với 10 chỉ số thành phần, 36 tiêu chí, 51 tiêu chí thành phần; với điểm tự đánh giá là 77 điểm và điểm điều tra xã hội học là 23 điểm. Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện được xác định trên 10 nội dung, tương ứng với 10 chỉ số thành phần, 39 tiêu chí, 63 tiêu chí thành phần với điểm tự đánh giá là 77 điểm và điểm điều tra xã hội học là 23 điểm.

 

 

Theo nhận định của UBND tỉnh, chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có sự cải thiện đáng kể so với năm 2016. Cụ thể, điểm chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành có sự tăng lên đáng kể, điểm trung bình đạt được là 85.69 điểm. So với năm 2016, điểm trung bình tăng 5.15 điểm (năm 2016, điểm trung bình đạt 80.46). Bên cạnh đó, năm 2017, điểm chỉ số CCHC của 20/20 sở, ban, ngành đều nằm trong nhóm tốt, đạt từ 82.30 điểm đến 89.92 điểm; điểm trung bình giữa các sở, ban, ngành không có sự khác biệt quá lớn, khoảng cách giữa đơn vị đứng đầu là Sở Xây dựng (89.92 điểm) với đơn vị cuối là Sở Văn hóa, Thể thao (82.30 điểm) là 7.62 điểm. Điều này đã cho thấy sự cố gắng cải thiện hiệu quả triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

 

Cùng với đó, qua kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2017 của UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng có thể thấy được sự nỗ lực vượt bậc trong công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của các địa phương. Điểm số trung bình của các huyện, thị xã, thành phố đạt tương đối cao, đạt 85.24 điểm. So với năm 2016, điểm số trung bình của Chỉ số CCHC các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 cao hơn 5.01 điểm. Đặc biệt, 14/14 địa phương đều đạt trên 81 điểm, không có địa phương nào đạt dưới 80 điểm và 100% các địa phương nằm trong nhóm tốt. Khoảng cách giữa đơn vị đứng đầu (TP Hạ Long đạt 88.89 điểm) so với đơn vị đứng cuối bảng (huyện Vân Đồn đạt 81.02 điểm) cũng không quá xa, là 7.87 điểm. Đây là sự khác biệt rất lớn so với năm 2016 bởi lẽ năm 2016 chỉ có 7 huyện, thị xã, thành phố được xếp loại tốt; còn 7 huyện, thị xã, thành phố nằm ở loại khá.

 

 

Không những thế, trong năm 2017, nhiều địa phương, đơn vị đạt được điểm tuyệt đối trong các chỉ số thành phần so với năm 2016. Cụ thể, có 8/20 sở, ban, ngành đạt điểm tuyệt đối 7/7 điểm về chỉ số thành phần về cải cách thể chế; 6/20 sở, ban, ngành đạt điểm tối đa 8/8 điểm về chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính; 6/20 sở, ban, ngành đạt điểm tối đa 11/11 điểm về chỉ số thành phần về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 2/14 địa phương đạt điểm tối đa 14/14 điểm về Chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; 5/14 địa phương đạt điểm tối đa 7.5/7.5 điểm về chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính; 9/14 địa phương đạt điểm tối đa 7.5/7.5 điểm về chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước...

 

Khách quan, minh bạch và chính xác

 

Theo đồng chí Lê Thị Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, mặc dù năm 2017 thời gian triển khai việc chấm điểm chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có gấp, đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải triển khai thực hiện nhanh, đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định, song các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai việc tự chấm và tổng hợp gửi tài liệu kiểm chứng cũng như tiến hành điều tra xã hội học đảm bảo thời gian quy định. Việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2017 về cơ bản đã theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; kết quả cơ bản phản ánh tình hình triển khai CCHC sát với thực tiễn hơn, đánh giá được chất lượng triển khai cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nghiêm túc, khách quan, tương đối chính xác, việc chấm điểm các tiêu chí dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng đảm bảo độ tin cậy cao. Công tác thẩm định được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã chủ động đánh giá các nội dung được phân công đảm bảo tính chính xác. Công tác điều tra xã hội học được triển khai kịp thời, các mẫu phiếu thu về phản ánh tương đối trung thực, khách quan tình hình triển khai công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá mức độ hài lòng của các đối tượng điều tra đối với việc thực thi công vụ tại đơn vị mình. Điều này cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện cải cách hành chính. Từ kết quả này, có thể thấy hiệu quả của cải cách hành chính mang đến các tiện ích, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và từng bước xây dựng nền hành chính của tỉnh chính quy, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả hơn và thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 

Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các

Hội nghị công bố Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

 

Phát biểu trong Hội nghị công bố Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh năm 2017, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã nêu ra những bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC, đồng thời thẳng thắn phân tích những vấn đề còn tồn tại, những điểm cần tháo gỡ. Hội nghị cũng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt là phải luôn luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC, nhiệm vụ CCHC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với phương châm là thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định chủ thể những lợi ích của cải cách hành chính trên hết, trước hết đó chính là nhân dân, là doanh nghiệp.

 

Dưới đây là ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương:

 

* Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu”

 

Xác định CCHC là một trong những nhân tố quan trọng giúp cải thiện môi trường đầu tư, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh công tác này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chúng tôi xác định việc nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong CCHC là yếu quan trọng để phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ. Hiện nay, Sở đã phân công một đồng chí lãnh đạo và đồng chí Chánh văn phòng Sở tham gia Tổ công tác tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp của tỉnh; Sở cũng công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư tiếp nhận, cử lãnh đạo Sở thường trực trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.

 

Bên cạnh đó, Sở cũng rà soát, lựa chọn cán bộ có đủ thẩm quyền, năng lực, trình độ chuyên môn để có thể thẩm định được TTHC hoặc thẩm định, phê duyệt TTHC ngay tại Trung tâm HCC tỉnh khi được ủy quyền. Hiện Sở đã thẩm định tại chỗ 21/21 TTHC (đạt 100%), qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đến với Quảng Ninh.

 

* Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long: “Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm  Hành chính công (HCC) và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”

 

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính của TP Hạ Long được đưa vào giải quyết tại Trung tâm HCC thành phố. Thành phố cũng phối hợp với các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, điện, nước đưa các thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm HCC.

 

Có thể thấy, với cách thực hiện này thì Trung tâm HCC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại chính là nơi thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, việc người dân, doanh nghiệp đánh giá chất lượng phục vụ tại Trung tâm HCC và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn chính là đánh giá khách quan nhất về hiệu quả CCHC, môi trường đầu tư của thành phố. Từ vai trò này, thời gian qua, TP Hạ Long luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm HCC và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, kết quả giải quyết TTHC đúng và trước hạn cho người dân, doanh nghiệp luôn ở mức cao, góp phần tạo sự hài lòng cho người dân, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

 

* Bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: “Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”

 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định việc tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là một trong những giải pháp quan trong nâng cao hiệu quả CCHC của ngành. Thời gian tới, việc đầu tư cho con người tiếp tục được ngành đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện cho giáo dục đi trước và phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó, hướng trọng tâm vào đầu tư cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Nguồn nhân lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục được phát triển theo hướng tạo bước chuyển biến về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các nhà trường; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các trường chuyên biệt. Qua đây, ngành cũng mong muốn tỉnh quan tâm bố trí đủ số lượng giáo viên ở các nhà trường để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trên địa bàn.

 

* Ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND TX Đông Triều:“Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”

 

Những năm qua, TX Đông Triều tập trung thực hiện các giải pháp tạo bước đột phá mạnh mẽ trong cải CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá nền hành chính tại địa phương. Hiện nay, thị xã đã đưa Trung tâm HCC thị xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của 21 xã, phường trên địa bàn vào hoạt động. Cùng với đầu tư công nghệ, thị xã cũng chú trọng công tác đổi mới hoạt động giải quyết thủ tục hành chính hướng đến mục tiêu tạo sự thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp, qua đó nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính trên địa bàn.

 

Bên cạnh  thực hiện theo các mô hình của tỉnh, thị xã cũng chủ động đưa ra các giải pháp cải cách thủ tục hành chính điển hình như giải quyết thủ tục hành chính lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Những cách làm này thực sự được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của địa phương.

- http://baoquangninh.com.vn


Tổng số người đã xem bản tin này: 405

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông