Đang online:

81

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Y tế Quảng Ninh: Những đột phá góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

( 10/12/2015)


(Đồng chí Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

 

- Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật ngành Y tế tỉnh đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII?

 

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh, toàn ngành Y tế Quảng Ninh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Y tế tiếp tục có những bước phát triển mới; các chỉ tiêu tổng quát về sức khoẻ của người dân Quảng Ninh đạt mức cao so với các địa phương trong cả nước.

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, tháng 7-2014. Ảnh: Hoàng Nhi

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh,

tháng 7-2014. Ảnh: Hoàng Nhi

 


Đến nay, hệ thống y tế toàn tỉnh đã được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 12,26, cao hơn trung bình cả nước gần 1,6 lần. Hàng năm, nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia giỏi của các bệnh viện đầu ngành trung ương thường xuyên về làm việc tại Quảng Ninh đã đào tạo và giải quyết tại chỗ rất nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm. Công tác khám, chữa bệnh có những tiến bộ vượt bậc, số giường bệnh/vạn dân đã tăng từ 36 giường (năm 2010) lên 42,3 giường (năm 2015), cao gấp gần 2 lần trung bình cả nước. Các cơ sở khám, chữa bệnh đã đổi mới phương thức phục vụ; ứng dụng, triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của các bệnh viện tuyến trung ương. Chế độ chính sách đối với người bệnh được quan tâm, 100% người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 80%, cao hơn nhiều so với trung bình chung cả nước.

 

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, nhờ đó nhiều dịch bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi được khống chế và đẩy lùi. Năng lực hệ thống y tế dự phòng Quảng Ninh được xếp vào tốp đầu của toàn quốc. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, an toàn VSTP, DS-KHHGĐ và phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh cơ bản đã hoàn thành mục tiêu 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, về đích trước 5 năm so với quy định của Bộ Y tế.

 

- Để đạt được kết quả trên, đồng chí có thể cho biết những giải pháp mà ngành đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua?

 

+ Để nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, trong những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động mang tính đột phá. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã áp dụng những tiến bộ KHKT trong chẩn đoán và điều trị bệnh; sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện đại được đầu tư, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đã thực hiện được nhiều kỹ thuật của tuyến trên. Ngành cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên triển khai các đợt khám, chữa bệnh lưu động, đưa các dịch vụ y tế có chất lượng đến vùng xa, biên giới, hải đảo… nhằm đảm bảo công bằng cho mọi người dân trong khám, chữa bệnh.

 

Thời gian qua, ngành đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ về quản lý cán bộ, đi đôi với cơ chế kiểm tra giám sát, đảm bảo việc thực hiện được công khai, minh bạch, hiệu quả. Thực hiện đổi mới, tạo cơ chế linh hoạt trong quản lý và sử dụng lao động tại các đơn vị y tế để nâng cao năng lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp. Ngành cũng đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị xây dựng các chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân các bác sĩ giỏi; thí điểm phân tầng thu nhập tăng thêm cho người lao động, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực để những người có năng lực cống hiến và tạo sức hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên sau gần 3 năm triển khai đã có trên 450 bác sĩ được thu hút về làm việc tại các đơn vị y tế trong ngành.

 

Một đột phá nữa của ngành là thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao y đức đến năm 2020”. UBND tỉnh đã chọn chủ đề năm 2013 là “Nâng cao y đức trong ngành Y tế”, ngành đã xây dựng Đề án trên với những mục tiêu, giải pháp cụ thể và xây dựng các công cụ đo lường để đánh giá khách quan kết quả thực hiện Đề án. Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai đề án này. Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy sự thay đổi rõ nét, dễ nhận thấy về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, được người bệnh, nhân dân và lãnh đạo các cấp ghi nhận.

 

Bên cạnh đó, toàn ngành đẩy mạnh việc cải cách hành chính và từng bước ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả CNTT trong công tác quản lý. Đồng thời, triển khai hệ thống Telemedicine ứng dụng trong họp trực tuyến; đào tạo, hội chẩn trực tuyến từ các bệnh viện Trung ương đến các bệnh viện tuyến tỉnh; đào tạo từ bệnh viện tuyến tỉnh đến bệnh viện tuyến huyện. Thực hiện Đề án 25, ngành đã quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các trạm y tế theo 3 vùng, tiết kiệm kinh phí đầu tư; phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và đảm bảo điều kiện để đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

 

Thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: Hoàng Nhi

 

- Có những cách làm đột phá, thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, theo đồng chí thì nguyên nhân nào dẫn đến những thành công ấy và bài học kinh nghiệm ngành có được là gì?

 

Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy sự thay đổi rõ nét, dễ nhận thấy về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, được người bệnh, nhân dân và lãnh đạo các cấp ghi nhận.

+ Để đạt được những thành công đó là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ đầy trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân. Đối với ngành Y tế, đó là tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể cấp uỷ và lãnh đạo Sở Y tế đã tạo niềm tin cho lãnh đạo các đơn vị trong việc triển khai mạnh mẽ cách làm mới, táo bạo, tạo ra các hiệu ứng tích cực trong toàn ngành.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành đã rút ra nhiều bài học quý. Một là, triển khai và cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành những chương trình, kế hoạch của ngành sát, đúng với tình hình KT-XH của tỉnh và thực tiễn của ngành. Hai là, lãnh đạo phải luôn sâu sát với cơ sở, phải hiểu tường tận gốc rễ của mọi vấn đề, tích cực phát hiện những thế mạnh, những bất cập tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh và những việc cần phải làm ngay của cơ quan, đơn vị. Ba là, chủ động thực hiện triệt để phân cấp, phân quyền quản lý, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời và xử lý nghiêm minh. Bốn là, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không sợ va chạm; phải chấp nhận đương đầu với những vấn đề mới, những vấn đề khó; những vấn đề chưa được sự đồng thuận ngay trong đơn vị, song lại có lợi cho dân, cho người bệnh và có hiệu quả thì kiên quyết làm và làm đến cùng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Năm là, phải tăng cường phương pháp làm việc nhóm, hội ý tập thể, khuyến khích người tài cống hiến công sức và trí tuệ cho sự nghiệp chung.

 

- Đồng chí có thể cho biết, trong nhiệm kỳ tới, ngành Y tế đề ra những mục tiêu gì để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân?

 

+ Nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều thuận lợi, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ngành Y tế tỉnh xác định quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đó là nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; tiếp tục thực hiện đề án Nâng cao y đức và văn hoá giao tiếp, ứng xử trong toàn ngành; tập trung xây dựng thương hiệu cho từng đơn vị; chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; duy trì, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động…

 

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Quý (thực hiện) - http://www.baoquangninh.com.vn/


Tổng số người đã xem bản tin này: 2356

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông