Đang online:

3

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, sinh phẩm thực hiện phương án đảm bảo công tác chống dịch với tình huống 500 ca nhiễm

( 11/18/2021)


 

Xem thông tin chi tiết và tải tại đây: 

 

  • Quyết định số 1559/QĐ-SYT ngày 20/10/2021: 

  • Quyết định số 1576/QĐ-SYT ngày 22/10/2021: 

  • Quyết định số 1578/QĐ-SYT ngày 08/11/2021: 

  • Quyết định số 1674/QĐ-SYT ngày 08/11/2021: 

  • Quyết định số 1675/QĐ-SYT ngày 08/11/2021: 

  • Quyết định số 1676/QĐ-SYT ngày 08/11/2021: 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch tài chính -


Tổng số người đã xem bản tin này: 1352

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông