Đang online:

1468

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Quảng Ninh công bố cấp độ dịch Covid-19: Toàn tỉnh thuộc "vùng xanh"

( 10/20/2021)


Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh công bố cấp độ dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Cụ thể: 177/177 đơn vị cấp xã thuộc Cấp 1 - Nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh.

 

13/13 đơn vị cấp huyện thuộc Cấp 1 - Nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh.

 

Cả tỉnh Quảng Ninh thuộc Cấp 1 - Nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh.

 

Thời gian áp dụng từ 08h00 ngày 19/10/2021.

 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ vào phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Quyết định số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BTY ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

 

UBND tỉnh giao Sở Y tế, căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, chủ động, kịp thời cập nhật, điều chỉnh cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật cấp độ dịch lên Bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh.

 

Chi tiết phụ lục phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh xem tại đây.

 

 

 

- https://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-cong-bo-cap-do-dich-covid-19-toan-tinh-thuoc-vung-xanh-3158532.html


Tổng số người đã xem bản tin này: 1052

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông