Đang online:

1249

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh

( 10/14/2021)


Ngày 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện thông báo nhanh Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ đã xác định công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội, chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covdi-19”.

 

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới, thực hiện thành công mục tiêu kép, tích cực, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo lộ trình từng bước chắc chắn, hiệu quả, phù hợp với tình hình để vừa phòng chống dịch hiệu quả, chăm lo, bảo vệ tối đa sức khỏe nhân dân, phục hồi ngành Du lịch, giữ vững đà tăng trưởng hai con số, đảm bảo an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội, tiến tới hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

Trên tinh thần đó, tỉnh bám sát hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện phục hồi du lịch, dịch vụ, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại ổn định trong trạng thái bình thường mới. Việc áp dụng các giải pháp phải đảm bảo không gây ra tình trạng cục bộ, cát cứ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, nhấn mạnh quan điểm việc chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và phải có lộ trình từng bước chắc chắn theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa bàn, địa phương, tùy thuộc vào độ bao phủ vắc xin, khả năng ứng phó, kiểm soát dịch bệnh của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, năng lực hệ thống y tế, tuyệt đối không được chủ quan nóng vội, có phương án ngắn hạn và dài hạn, kịch bản sát hợp với tình hình. Các địa phương không được đưa ra các quy định trái với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Quản lý kiểm soát người ra, vào tỉnh hàng ngày bằng biện pháp phù hợp, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo giao thông, giao thương thuận lợi, thông suốt, nhân dân đi lại thuận tiện nhưng phải có kiểm soát, các biện pháp thực hiện đều phải có lộ trình để vừa đáp ứng nhu cầu, vừa giữ được thành quả phòng, chống dịch và tiếp tục thực hiện mục tiêu kép.

 

Trong phòng chống dịch, phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài. Y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng Quân đội, Công an… nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Đặc biệt, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất kinh doanh, sinh hoạt an toàn, phải luôn chủ động, tích cực, tự giác tham gia để bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình, cộng đồng xã hội và đơn vị mình. Người dân, người lao động phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, sử dụng ứng dụng PC Covid một cách thường xuyên. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, địa phương chú trọng truyền thông tích cực, chủ động an dân, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

 

Cùng với đó, tăng cường vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở và lực lượng nòng cốt tuyến đầu chống dịch; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các địa phương, các ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cơ chế chia sẻ thông tin kịp thời, chính xác, nhằm phát hiện sớm, truy vết sớm, xét nghiệm sớm, cách ly sớm, điều trị sớm các trường hợp F0, F1; không để bị động, bất ngờ về ca bệnh, ổ dịch, chú trọng xây dựng các hạ tầng dùng chung.

 

Hàng ngày, từ cấp xã đến huyện, tỉnh phải nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo, đánh giá nguy cơ, xác định và phân loại cấp độ dịch ở địa phương mình nhằm đảm bảo áp dụng các biện pháp một cách dứt khoát, kịp thời, quyết liệt, đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế xã hội. Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vắc xin theo phương châm “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vắc xin, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết”.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp, phải xây dựng kế hoạch tổng thể với các kịch bản khác nhau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phải luôn tạo thế chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể nảy sinh. Trong đó, khẩn trương xây dựng bộ quy tắc phòng, chống dịch trong bối cảnh thích ứng an toàn, phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng cụ thể. Cần đặc biệt quan tâm nhanh chóng xây dựng, phổ biến sổ tay hướng dẫn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, tham gia giao thông, tiêu dùng… trong trạng thái bình thường mới.

 

Các sở, ngành chức năng hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn trong trạng thái bình thường mới, áp dụng các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Bám sát các hướng dẫn, quy định của Trung ương, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đặc thù đánh giá, phân loại, quy định đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, dịch vụ và các chuỗi cung ứng liên quan về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo các cấp độ nhằm áp dụng cơ chế, biện pháp cho phép sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Lựa chọn một số nền tảng dùng chung để quản lý di biến động dân cư, khai báo y tế, xác nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm Covid-19 trong thời gian gần nhất, giám sát thực thi các tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh để sử dụng thống nhất, có tích hợp và liên kết dữ liệu, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi sử dụng. Đặc biệt chú ý nghiên cứu, áp dụng thống nhất mã số theo dõi quá trình phòng, chống dịch của từng người lao động; ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin thống nhất, đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi lại có kiểm soát, an toàn.

 

Khuyến khích doanh nghiệp chủ động xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, quản lý an toàn dịch bệnh cho người lao động phù hợp với các quy định chung, thực hiện xác nhận cung đường và địa điểm cho người lao động và cam kết chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp để xảy ra việc lây lan dịch bệnh.

 

Để sớm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Chỉ thị. Riêng với ngành Giao thông phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để thích ứng an toàn với dịch bệnh và kiểm soát hiệu quả đối với tất cả các loại hình giao thông. Đối với ngành Giáo dục - Đào tạo, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hơn 320.000 học sinh các cấp học - đối tượng hiện nay chưa có chỉ định tiêm vắc xin; đồng thời xây dựng phương án bảo vệ sức khỏe cho người có bệnh nền, mãn tính, trên 65 tuổi. Trong thời điểm chuyển trạng thái từ không Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh, người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác đối với dịch bệnh.

 

Trong cuộc chiến chống giặc Covid-19, vào mỗi thời điểm đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, niềm tin, sự đồng lòng, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chính là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”, giữ vững đà tăng trưởng hai con số, cực tăng trưởng kinh tế toàn diện phía Bắc.

 

- https://baoquangninh.com.vn/nguoi-dan-doanh-nghiep-tuyet-doi-khong-chu-quan-lo-la-mat-canh-giac-voi-dich-benh-3157651.html


Tổng số người đã xem bản tin này: 514

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông