Đang online:

678

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Y TẾ TRỰC THUỘC

( 11/1/2019)


 

 

 

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

Địa chỉ: Tầng 18, Trụ sở Liên cơ số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3825445

Fax: 0203.3811090

Email: ccdskhhgd.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://dansoquangninh.vn

 

 

 

 

Chi cục trưởng: Hoàng Văn Hy

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0917363566

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Tạ Thị Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0912977933

 

Phó Chi cục trưởng: Vũ Thúy Chung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0904246366

 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Tầng 18, Trụ sở Liên cơ số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3611043

Fax: 0203.3611044

Email: ccatvstp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://antoanthucphamquangninh.vn

 

 

 

 

Chi Cục trưởng: Nguyễn Minh Chung

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3819956

Điện thoại di động: 0913314095

Email: nguyenminhchung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chi Cục trưởng: Vũ Quang Thiện

Trình độ chuyên môn:  Bác sĩ CK I 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3816291

Điện thoại di động: 0903296126

Email: vuquangthien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chi Cục trưởng: Trương Hoàng Kiên

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3518058

Điện thoại di động: 0913508708

Email: truonghoangkien@quangninh.gov.vn

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh - P. Bạch Đằng  - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh  

SĐT thường trực: 0203.3825489 - 0203.3825499

Fax: 0203.3625265

Email: bvdkt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviendktinhquangninh.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Tiến

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0981191199

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đặng Thị Thúy

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825496

Điện thoại di động: 0913394736

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Anh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3626536

Điện thoại di động: 0988764790

 

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY

 

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3646525

Fax: 0203.3646525

Email: bvbc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.benhvienbaichay.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Lê Ngọc Dũng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983358467

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Thanh Luận

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0904583332

 

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Thịnh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983734816

 

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Thị Lan Oanh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0989048189

 

BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phường Đại Yên - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3696568

Fax: 0203.3696568

Email: bvsn.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://sannhiquangninh.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Thị Minh Lý

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983363388

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Bùi Minh Cường

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912356818

 

 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3618682     

Fax: 0203.3618682

Email: bvydct.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://ydctquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ CKI 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3838105

Điện thoại di động: 0913355866

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Luyện

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3838110

Điện thoại di động: 0914993528

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Hoài Thu

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3618810

Điện thoại di động: 0903202248

 

 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

Địa chỉ: Khu 9A, phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.6510982

Fax: 0203.3737963

Email: bvphcn.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvienphuchoichucnangquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Quang Dũng          

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI        

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3503469

Điện thoại di động: 0913021469

 

 

 

            Phó Giám Đốc: Lê Thu Huyền
            Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
            Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại di động: 0982668266 

             

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN

 

Địa chỉ: Đường Đặng Châu Tuệ, P. Quang Hanh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3862671

Fax: 0203.3969114

Email: bvbvsktt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvientamthanquangninh.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Dương Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I          

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.6526901

Điện thoại di động: 0913086899

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Bùi Tiến Dũng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I           

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.6526902

Điện thoại di động: 0912182811

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Minh Hạnh  

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ - Bác sĩ         

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0966441313

Điện thoại di động: 0982301677

 

 

BỆNH VIỆN PHỔI

 

Địa chỉ: Phường Cao Xanh - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3825101

Fax: 0203.3622696

Email: bvlvp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://bvlvpqn.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Văn Thông

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825101

Điện thoại di động: 0913307212

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825101

Điện thoại di động: 0904123496

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Số 371, đường Trần Phú - P. Cẩm Thành – TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3862245

Fax: 0203.3862357

Email: bvdkcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviencampha.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Trần Ngọc Hương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II - Ngoại khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0913025252

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đàm Thị Thái

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI - Nội khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0915459891

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Quang Trung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngoại khoa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0973958080

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3865294

Fax: 0203.3866085

Email: bvdkkvcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviendkkvcampha.vn

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Đức Thanh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0913741556
 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sản khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0913346709

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Huy Đính

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0912000155

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Đức Minh       

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912283852

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠ LONG

 

Địa chỉ: Phường Hoành Bồ - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3858407

Fax: 0203.3858665

Email: ttythb.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvienhoanhbo.org.vn

 

 

 

Giám đốc: Trần Ngọc Phương     

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3691.698

Điện thoại di động: 0912368291

 

Phó Giám đốc: Đinh Văn Thuận

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I - Nội khoa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại di động: 0918714168

 

 

TRUNG TÂM  Y TẾ THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

 

Địa chỉ: Phường Đức Chính - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh

SĐT thường trực: 0203.3671630

Fax: 0203.3671630

Email: ttytdt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytethixadongtrieu.org.vn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Nội hô hấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0914882218