Đang online:

276

Hôm nay:

1,012

Tất cả:

3,743,633

Thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức đấu thầu tập trung năm 2019

( 4/25/2019)


 

I. GÓI THẦU 01: Mua sắm trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng.

 

2. Tên dự toán mua sắm: Đề án bổ sung trang thiết bị cơ bản thiết yếu và sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị tự chủ và tự chủ một phần để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

 

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 giao cho Sở Y tế tại Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 11/12/2018.

 

4. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

 

7. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi.

 

8. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14h00 ngày 02/5/2019 đến 14h00 ngày 22/5/2019.

 

9. Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Số 651A – Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

10. Giá bán: 2.000.000 đồng/ bộ.

 

11. Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 22/5/2019.

 

12. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

 

13. Số tiền đảm bảo: 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

 

II. GÓI THẦU 02: Mua sắm trang thiết bị điều trị và thiết bị khác

 

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị điều trị và thiết bị khác

 

2. Tên dự toán mua sắm: Đề án bổ sung trang thiết bị cơ bản thiết yếu và sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị tự chủ và tự chủ một phần để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

 

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 giao cho Sở Y tế tại Quyết định số 5168/QĐ-UBND ngày 11/12/2018.

 

4. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

 

7. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi.

 

8. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14h00 ngày 02/5/2019 đến 14h00 ngày 22/5/2019.

 

9. Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Số 651A – Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

10. Giá bán: 2.000.000 đồng/ bộ.

 

11. Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 22/5/2019.

 

12. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

 

13. Số tiền đảm bảo: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

 

 

 

Phòng Kế hoạch tài chính -


Tổng số người đã xem bản tin này: 489

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông