Đang online:

232

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

ĐƠN VỊ Y TẾ TRỰC THUỘC

( 8/1/2017)


 

 

CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3825445
Fax: 0203.3811090

Email: ccdskhhgd.syt@quangninh.gov.vn

 

  

 

 

Chi cục trưởng: Hoàng Văn Hy

Trình độ chuyên môn: Bs.CKI 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3818488
Điện thoại di động: 0917363566 

 

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3628247
Điện thoại di động: 0912182396
 

 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Tổ 58 khu 4, phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3611043
Fax: 0203.3611044

Email: ccatvstp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://antoanthucphamquangninh.vn

 

  
 

 

 

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Chung
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3819956
Điện thoại di động: 0913314095
Email: nguyenminhchung@quangninh.gov.vn

  
 

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Vũ Quang Thiện
Trình độ chuyên môn:  Bs CK I  
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3816291
Điện thoại di động: 0903296126
Email: vuquangthien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Trương Hoàng Kiên
Trình độ chuyên môn:  Ths.Y tế công cộng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3518058
Điện thoại di động: 0913508708

Email: truonghoangkien@quangninh.gov.vn
 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh – P. Bạch Đằng  - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh   
SĐT thường trực: 0203.3825489 – 0203.3825499 
Fax: 0203.3625265 

Email: bvdkt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviendktinhquangninh.vn

 

  

 

 

 

 

Giám đốc: Trịnh Văn Mạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3626817
Điện thoại di động: 0912080096 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Văn Tân
Trình độ chuyên môn: Bs CK I  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3828909
Điện thoại di động: 0913396147 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Huy Tiến
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại di động: 0981191199

 

 

 

Phó Giám đốc: Đặng Thị Thúy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3825496
Điện thoại di động: 0913394736

 

BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phường Đại Yên - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3696568

Fax: 0203.3696568

Email: bvsn.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://sannhiquangninh.vn

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hùng
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0888.048.799

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Thị Minh Lý
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0983363388

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Thị Lan Oanh
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0989048189

 

 

BỆNH VIỆN BÃI CHÁY

 

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3646525
Fax: 0203.3646525

Email: bvbc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.benhvienbaichay.vn

 

 

 

 

 

Giám đốc: Giang Quốc Duy
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0912504436

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Lê Ngọc Dũng
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0983358467 
 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Thịnh

Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0983734816

 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3618682      
Fax: 0203.3618682 

Email: bvydct.syt@quangninh.gov.vn 

Website: http://yduoccotruyenquangninh.com.vn

 

 
  

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bs CKI  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3838105 
Điện thoại di động: 0913355866 

 
  
 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Luyện

Trình độ chuyên môn: Ds CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3838110 
Điện thoại di động: 0914993528 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Hoài Thu
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3618810
Điện thoại di động: 0903202248 

 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

Địa chỉ: Phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 
SĐT thường trực: 0203.3737963 – 0203.3735015
Fax: 0203.3737963

Email: bvphcn.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvienphuchoichucnangquangninh.vn

 

 
  
 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Đức Lan           

Trình độ chuyên môn: Bs CKI - YHCT         
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3869064 
Điện thoại di động: 0904031111 

  

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Dương
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - PHCN
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3735754 
Điện thoại di động: 0983807250

 

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN

 

Địa chỉ: Số 14 ngõ 361, đường Đặng Châu Tuệ, P. Quang Hanh - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3862671
Fax: 0203.3969114

Email: bvbvsktt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhvientamthanquangninh.com

 

 
 

 

 

 

 

Giám đốc: Bùi Hồng Tâm  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ            
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3862671
Điện thoại di động: 0912080207 

 
 

 

 

 

Phó Giám đốc: Bùi Tiến Dũng 

Trình độ chuyên môn: Bs CKI            
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3869086
Điện thoại di động: 0912182811 

 
 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Minh Hạnh   
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ          
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3969115
Điện thoại di động: 0982301677

 

BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI

 

Địa chỉ: Phường Cao Xanh - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3825101
Fax: 0203.3622696

Email: bvlvp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://bvlvpqn.vn

 

 
 
 

 

 

 

 

Giám đốc: Vũ Đức Phan

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3625373
Điện thoại di động: 0904246737

 
  
 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Văn Thông 
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825101
Điện thoại di động: 0913307212

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Dũng 
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825101
Điện thoại di động: 0904123496

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Đường Trần Phú - P. Cẩm Thành - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3862245
Fax: 0203.3862357

Email: bvdkcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviencampha.vn

 

 

 

Giám đốc: Trần Ngọc Hương
Trình độ chuyên môn: Bs CKII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3939709
Điện thoại di động: 0913025252

 

 

 

 

 Phó Giám đốc: Đàm Thị Thái
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3863787
Điện thoại di động: 0915459891

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Quang Trung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3715826
Điện thoại di động: 0904657005

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh – thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3865294 
Fax: 0203.3866085

Email: bvdkkvcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviendkkvcampha.vn

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thành Xung 
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
Điện thoại cơ quan: 0203.3865096 
Điện thoại di động: 0913024116

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sản khoa 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3865095 
Điện thoại di động: 0913346709

 

 

Phó Giám đốc: Đỗ Huy Đính
Trình độ chuyên môn: Bs CKII 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3866085
Điện thoại di động: 0912000155

 

TRUNG TÂM  Y TẾ THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

  

Địa chỉ: Phường Đức Chính - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3870061
Fax: 0203.3670621

Email: ttytdt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://benhviendongtrieu.org.vn

 

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Xuân Tiến
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Điện thoại cơ quan:0203.3870174
Điện thoại di động: 0904823499

 

 

 
 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Dự
Trình độ chuyên môn: Bs CK I  
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3582302  
Điện thoại di động: 0904175136 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Lâm
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3870483 
Điện thoại di động: 0912768718 

 

 

 

Phó Giám đốc : Phạm Quang Hữu
Trình độ chuyên môn : Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại cơ quan : 0203.3595107 
Điện thoại di động : 0912325648

 

 

 

 

 

 Phó Giám đốc: Đoàn Tuấn Anh          
Trình độ chuyên môn: Bs CK I   
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0912120508

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

 

Địa chỉ: Phường Quang Trung - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3854452 
Fax: 0203.3854452

Email: ttytub.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.trungtamyteuongbi.com

 

 

 

 

Giám đốc: Trần Ngọc Phương      
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ   
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3856782
Điện thoại di động: 0912368291

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Hoan 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3662227
Điện thoại di động: 09042194428

 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

Địa chỉ: Phường Quảng Yên - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3875255
Fax: 0203.3875255

Email: ttytqy.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytequangyen.vn

 

  
 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thành Vy
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II 
Trình độ lý luận chính trị: Đại học Chính trị 
Điện thoại di động: 0913265658

 

 

  
 

 

 

 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Nội
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0903259166

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Lạc         
Trình độ chuyên môn: Bs CK I  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại di động: 0913512256

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Xuân Nhàn

Trình độ chuyên môn: Bs CKII - QLYT
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0983721258

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀNH BỒ

 

Địa chỉ: Thị Trấn Trới - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3858407
Fax: 0203.3858665

Email: ttythb.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.benhvienhoanhbo.org.vn

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng

Trình độ chuyên môn: Bs CKII - QLYT

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0203.3691698
Điện thoại di động: 0916630618

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Tô Xuân Bá
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Nội khoa
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3692630
Điện thoại di động: 0918914168

 

 

 

 

 

  

Phó Giám đốc: Đinh Văn Thuận
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Nội khoa
Trình độ lý luận chính trị: Trungcấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3858870
Điện thoại di động: 0918714168

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Thuỷ 
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - YTCĐ        
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3692355
Điện thoại di động: 0985168563

 

TRUNG T ÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

 

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3825277
Fax: 0203.3825277

Email: ttythl.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Thị Thuỷ            
Trình độ chuyên môn: Bs CK I  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3625392
Điện thoại di động: 0912903058

 

 

 

Phó Giám đốc: Đoàn Thị Toan 
Trình độ chuyên môn: Bs CK I  
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3829449
Điện thoại di động: 0906152382

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

Địa chỉ: Số 445, đường Trần Phú - P. Cẩm Thành - TP Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3862285
FAX: 0203.3862048

Email: ttytcp.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytecampha.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Lưu Đức Dũng           
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3939566
Điện thoại di động: 0983270569

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Bs CK I     
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3861333
Điện thoại di động: 0912857280

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Minh Sơn         
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ       
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3712886
Điện Thoại di động: 0912255611
 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN ĐỒN

 

Địa chỉ: Xã Hạ Long - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3874255
Fax: 0203.3793809

Email: ttytvd.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytevandon.com

 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Quang Dũng       

Trình độ chuyên môn: Bs CK I  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

Điện thoại cơ quan: 0203.3874255
Điện thoại di động: 0913021469

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lương
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3874255
Điện thoại di động: 0912458756

 
 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Thị Thanh Thuỷ
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3874255
Điện thoại di động: 0982874280

 

 

 Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Tuấn
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3874255
Điện thoại di động: 0904190469

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Văn Kha          
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ               
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3875255
Điện thoại di động: 0967424528

 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

 

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Yên - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3876251
Fax: 0203.3876251

Email: ttytty.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytetienyen.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Bá Việt        
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện Thoại di động: 0912367617

 

 

 

Phó Giám đốc: Lê Đức Hợp           
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Ngoại

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3747858
Điện thoại di động: 0912428268

 

 

 

Phó Giám đốc: Đinh Văn Khiêm
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912568764


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà – huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3607858 
Fax: 0203.3760127

Email: ttythh.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytehaiha.vn

 

  

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Đông Thanh                 
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3607858 
Điện thoại di động: 0912401538 

  
 

 

 

 

Phó Giám đốc: Bùi Mạnh Hùng
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3607558 
Điện thoại di động: 0915195242

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Chi
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại di động: 0912026836

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Uyên
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại di động: 0988612523

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 

Địa chỉ : Đường Tuệ Tĩnh - P. Ninh Dương - TP Móng Cái - Quảng Ninh
SĐT thường trực : 0203.3884775                                                

Fax: 0203.3881177

Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytemongcai.vn

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Hoàng Trọng Giang           
Trình độ chuyên môn: Bs CK II  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3508080
Điện thoại di động: 0912080154

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Dương Quốc Ninh
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0903455313

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đặng Minh Thu         
Trình độ chuyên môn: Bs CK I 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  
Điện thoại di động: 0912881328

 

 

  

Phó Giám đốc: Đinh Hùng Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0913578186

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

 

Địa chỉ: Khu 1 - thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thuờng trực: 0203.3500008 - 0203.3889229
Fax: 0203.3889215

Email: ttytct.syt@quangninh.gov.vn

 

 
 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Bùi Thị Thuy        
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0912949299

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang 
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Nhi 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3500882
Điện thoại di động: 0203.3500882

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU

 

Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu - huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh 
SĐT thường trực: 0203.3878537
Fax: 0203.3878537

Email: ttytbl.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytebinhlieu.com

 

  

 

 

 

 

Giám đốc: Ngô Thị Bình
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Sản
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3751681
Điện thoại di động: 0912545486

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Khải
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Nội
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3751764 
Điện thoại di động: 0912545493

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Chương
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Nhi
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3878298
Điện thoại di động: 0914650117

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA CHẼ

 

Địa chỉ: Khu 4 - thị trấn Ba Chẽ - huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3888046
Fax: 0203.3888046

Email: ttytbc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytebache.vn

 

 

 

 

 

Giám đốc: Vũ Đức Minh        
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3888.358
Điện Thoại di động: 0912.283.852
 

  
 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vi Văn Dũng     
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3888046
Điện thoại di động: 0915049280
 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Lương Văn Tiến     
Trình độ chuyên môn: Bs CKI 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3888046
Điện thoại di động: 0914664681
 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẦM HÀ

 

Địa chỉ : Thị trấn Đầm Hà - huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3880059
Fax : 0203.3766041

Email: ttytdh.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://trungtamytedamha.vn

 

 
 

 

 

 

 

Giám đốc: Đinh Khắc Trọng     
Trình độ chuyên môn: Bs CK I - Ngoại 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3880211
Điện thoại di động: 0912401476

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh  
Trình độ chuyên môn: Bs CK I - YTCC 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3766393
Điện thoại di động: 0902155376
 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Phú Nhuận
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628582
Di động: 0912182468

 

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

 

Địa chỉ: Số 651, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3825449
Fax: 0203.3556620

Email: ttytdpt.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://yteduphongquangninh.com

 

  

 

 

 

 

Giám đốc: Ninh Văn Chủ
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3821205
Điện thoại di động: 0913548410

  

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Vũ Quyết Thắng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3829775
Điện thoại di động: 0913539977

 


 

 

 

 

Phó Giám đốc: Từ Thị Anh Phương
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3816327
Điện thoại di động: 0912658008
 

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

 

Địa chỉ: Phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3629413
Fax: 0203.3656907 - 0203.3811110

Email: ttttgdsk.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://suckhoequangninh.org.vn

 

  

 

 

 

 Giám đốc: Trình Văn Khương
Trình độ chuyên môn: Bs CK I -YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3811110
Điện thoại di động: 0982922777

  

 

 

  

Phó Giám đốc: Phạm Tiến Dũng
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3629272
Điện thoại di động: 0915355669

 

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

 

Địa chỉ: Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3627422
Fax: 0203.3656849

Email: ttpc.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://www.quangninhpac.vn

 

  

 

 

 

 

Giám đốc: Lê Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3618088
Điện thoại di động: 0903245968

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Lưu Thanh Hải
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3618168
Điện thoại di động: 0912575988

 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

 

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3828571
Fax: 0203.3623115

Email: ttkn.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hưng
Trình độ chuyên môn: Ds CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3518732
Điện thoại di động: 0912088203

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh A
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3518731
Điện thoại di động: 0985982234

 

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Oanh B
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3828679
Điện thoại di động: 0968476582

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

 

Địa chỉ: Tổ 73 khu 5 - phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3825940
Fax: 0203.3629876

Email: ttcsskss.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Phùng Thị Kim Dung
Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3829571
Điện thoại di động: 0913025193

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tỏ
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3627911
Điện thoại di động: 0915353848

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hà 
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3629867
Điện thoại di động: 0912330639
 

 

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI

 

Địa chỉ: Số 643, đường Nguyễn Văn Cừ - P. Hồng Hà - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh 
SĐT thường trực: 0203.3633629
Fax: 0203.3835747

Email: ttpcbxh.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://ttpcbenhxahoiqn.com

 

 

 

 

 

Giám đốc: Đoàn Ngọc Thanh
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3633630
Điện thoại di động: 0912658808

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lân
Trình độ chuyên môn: Bs CKII
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3633349
Điện thoại di động: 0912092839

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Hà Thị Quế
Trình độ chuyên môn: Bs CK I
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3618298
Điện thoại di động: 0982235254

 

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

 

Địa chỉ: Khu Lán Bè - P. Bạch Đằng – TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh 
SĐT thường trực: 0203.3826402
Fax: 0203.3621387

Email: ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn

Website: https://kiemdichytequocteqn.org.vn

 

 
 

 

 

 

Giám đốc: Hoàng Văn Lương 
Trình độ chuyên môn: Bs CKI 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3826402 
Điện thoại di động: 0915163999

  
 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành 
Trình độ chuyên môn: Bs CKI 
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 
Điện thoại cơ quan: 0203.3622099 
Điện thoại di động: 0912182364

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Mai Ngọc Minh
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3811212
Điện thoại di động: 0903247499

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3825487
Fax: 0203.3825487

Email: ttgdyk.syt@quangninh.gov.vn

Website: http://giamdinhykhoaquangninh.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc:  Lê Lan Ngọc
Trình độ chuyên môn: Bs CKII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3815636
Điện thoại di động: 0912114457

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3835944
Điện thoại di động: 0915054089

 

TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

 

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 115 - 0203.3825505
Fax: 0203.3525115

Email: ttvccc.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Giám đốc: Trần Đình Sĩ 
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3525115
Điện thoại di động: 0913394661

 

 

 

 

Phó Giám đốc: ­Dương Ngọc Tiến
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3518290
Điện thoại di động: 0989655338

 

TRUNG TÂM PHÁP Y

 

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
SĐT thường trực: 0203.3625082
Fax: 0203.3625082

Email: ttpy.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Giám đốc: Phạm Văn Đễ
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913541160

 

 

 

 Phó Giám đốc: ­Phạm Đức Trang
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912458422

 

Văn phòng Sở Y tế -


Tổng số người đã xem bản tin này: 6673

Các tin khác:

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Vũ Xuân Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825446 ; Fax: 033.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông