Đang online:

371

Hôm nay:

3,076

Tất cả:

3,567,594

PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ YDTN

( 5/1/2017)


 
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.382508
Điện thoại di động: 0912182547
Email: vuthithuha@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Duyên
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825508
Điện thoại di động: 0904618738
Email: lethiduyen.syt@quangninh.gov.vn


 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825508
Điện thoại di động: 0912558799
Email: nguyenthilananh.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

1. Vị trí, chức năng:

 

Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là hành nghề Y), hành nghề Dược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

2.1. Căn cứ vào chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành y tế, xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển lĩnh vực Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2.2. Tuyên truyền, phổ biến, h­ướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở và cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề Y, Dược ngoài công lập.

 

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thẩm định hồ sơ và các điều kiện để trình Hội đồng tư vấn, Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt đối với các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược ngoài công lập, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

 

2.4. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động thông tin, quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

 

2.5. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị y tế trong ngành để bồi dư­ỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ sở, cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập.

 

2.6. Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan định kỳ, đột xuất kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

 

2.7. Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

 

2.8. Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế xét khen th­ưởng cho các tập thể và cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đề nghị xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của nhà nước trong quá trình hành nghề.

 

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

 

 

 

- Sở Y tế Quảng Ninh


Tổng số người đã xem bản tin này: 8421

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông