Đang online:

346

Hôm nay:

3,046

Tất cả:

3,567,564

PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

( 1/5/2017)


 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
 
 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đặng

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK II
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649

Điện thoại di động: 0912155890
Email: 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Xuân Phúc
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649

Điện thoại di động: 0982016120
Email: phamxuanphuc@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Văn Việt
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649

Điện thoại di động: 0948486787
Email: phamvanviet@quangninh.gov.v
n

   

Cán b: Lưu Tuấn Ngọc

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649

Điện thoại di động: 0965888938
Email: luutuanngoc.syt@quangninh.gov.v
n

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
 

1. Vị trí, chức năng:

 

Phòng Nghiệp vụ Dược là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

 

Phòng Nghiệp vụ Dược chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dược của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2.2. Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

 

2.3. Đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người và xử lý theo thẩm quyền của Sở Y tế đối với các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

2.4. Phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dược, mỹ phẩm.

 

2.5. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan theo dõi, giám sát hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm; phổ biến, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và thanh, kiểm tra hành nghề dược trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

 

2.6. Đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm: kiểm tra, đánh giá thực hành tốt đối với cơ sở kinh doanh dược (GPP, GDP,...), kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm.

 

2.7. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc... trên địa bàn tỉnh.

 

2.8. Tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác dược, mỹ phẩm theo quy định.

 

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

- Văn phòng Sở Y tế


Tổng số người đã xem bản tin này: 7620

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông