Đang online:

329

Hôm nay:

3,025

Tất cả:

3,567,543

PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

( 1/5/2017)


 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ  CKI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

Điện thoại di động: 0986609965

Email: nguyenminhtuan.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Hoa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

Điện thoại di động: 0912088152

Email: phamthihoa@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Chí

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

Điện thoại di động: 0982947696

Email: nguyenmanhchi@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Luận

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

Điện thoại di động: 0904583332

Email: tranthanhluan@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Vũ Xuân Dũng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý y tế

Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

Điện thoại di động: 0965889888

Email: vuxuandung.syt@quangninh.gov.vn

   

Cán bộ: Bùi Kim Chung

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý y tế

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825506

Điện thoại di động: 0977499599

Email: buikimchung.syt@quangninh.gov.vn

 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Vị trí, chức năng:

 

Phòng Nghiệp vụ Y là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, dân số - KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế, quản lý sức khỏe toàn dân.

 

Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

                                             

2.1. Tham mưu chỉ đạo công tác chuyên môn về lĩnh vực y trong toàn ngành bao gồm: Công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, thảm họa, tại địa phương.

 

2.2. Hướng dẫn theo dõi và giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị; đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu do ngành y tế quản lý, công tác khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... và y tế ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh.

 

2.3. Theo dõi, đánh giá và phân tích tình hình và diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật.

 

2.4. Tham mưu chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, quản lý sức khoẻ toàn dân, truyền thông giáo dục sức khỏe...; tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn.

 

2.5. Chủ trì và phối hợp với các phòng ban, đơn vị tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới,  hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn y tế... phục vụ cho sự phát triển của ngành; tham gia đề xuất nhu cầu và thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành.

 

2.6. Triển khai việc thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế và cấp phép hoạt động cho các cơ sở trong hệ thống y tế công lập; phê duyệt danh mục kỹ thuật, phạm vị hoạt động chuyên môn cho các đơn vị khám chữa bệnh trong và ngoài công lập; thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực được phân công.

 

2.7. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế để chỉ đạo, triển khai các lĩnh vực chuyên môn liên quan, cụ thể:

 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất định hướng và nhu cầu phát triển chuyển môn kỹ thuật và các nguồn lực phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật y tế;

 

- Phối hợp với với Phòng Nghiệp vụ Dược trong xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của ngành;

 

- Phối hợp với với Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật.

 

- Phối hợp với Thanh tra Sở để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh; vệ sinh an toàn lao động; môi trường y tế; vệ sinh an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan khác.

 

2.8. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; phòng chống HIV/AIDS; an toàn thực phẩm;

 

2.9. Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công theo quy định.

 

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

- Văn phòng Sở Y tế


Tổng số người đã xem bản tin này: 8923

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông