Đang online:

388

Hôm nay:

3,094

Tất cả:

3,567,612

BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

( 1/6/2018)


   
   Giám đốc: Nguyễn Trọng Diện

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3827213

Email: nguyentrongdien.syt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

 

(1) Là người phát ngôn của Sở Y tế.

 

(2) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; các công việc quan trọng có tính chất chiến lược trên tất cả các hoạt động của ngành y tế. Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động cua ngành y tế.

 

(3) Trực tiêp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác tuyên giáo, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng quy hoạch và phát triển ngành; công tác đầu tư; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác thanh tra pháp chế, phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế, số lượng người làm việc; công tác đào tạo (đại học và sau đại học); công tác kế hoạch tài chính; công tác dân vận chính quyền; chỉ đạo chung về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh; Phó Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

 

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định khác... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Sở Y tế.

 

(4) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các Phòng: Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở.

 

(5) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi và Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình y tế.

 

(6) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch tài chính.

 

 

 

     

      

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Hưng

 Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3623118

Email: nguyentienhung.syt@quangninh.gov.vn

 

 Phân công nhiệm vụ:

 

(1) Là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc của Cơ quan Văn phòng Sở.

 

(2) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao; giám định y khoa; pháp y; y tế biển đảo; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; công tác bảo hiểm y tế; công tác cải cách hành chính và công nghệ thông tin; hiến máu nhân đạo; công tác phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; công tác y tế phục vụ các sự kiện, lễ hội của Tỉnh; công tác quản lý hành nghề y và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

 

Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Sở Y tế); các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y; là Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Sở Y tế; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Y tế.

 

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

 

(3) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; công tác y tế hệ điều trị thuộc Phòng Nghiệp vụ Y; hoạt động về quản lý hành nghề y thuộc Phòng Quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

(4) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả; Bệnh viện đa khoa cẩm Phả; Bệnh viện Y Dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu; các Trung tâm Y tế: Đông Triều, Uông Bí, Tiên Yên, Hải Hà, Cẩm Phả, Bình Liêu và Cô Tô. Theo dõi và chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương nêu trên.

 

(5) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân.

 

(6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3556889

Email: nguyenmanhtuan.soyt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: 

 

(1) Là báo cáo viên công tác tuyên giáo của Sở Y tế.

 

(2) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: Y tế dự phòng; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dược, mỹ phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; công tác truyền thông và giáo dục sức khoẻ; công tác đào tạo liên tục; công tác nghiên cứu khoa học, công tác khoa học và công nghệ; thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; công tác quản lý thị trường và biên mậu về thuốc, mỹ phẩm; công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

 

Theo dõi hoạt động của các dự án chưong trình mục tiêu Quốc gia về y tế: Chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS; chỉ đạo các hoạt động chương trình quân dân y kết hợp và quản lý sức khỏe toàn dân.

 

Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Dược.

 

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

 

(3) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dược; công tác y tế dự phòng thuộc Phòng Nghiệp vụ Y và hoạt động về quản lý hành nghề dược thuộc Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân.

 

(4) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số và Kế hoạch hoá gia đình; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; Trung tâm Kiểm nghiệm; Bệnh viện Lao và Phổi; các Trung tâm Y tế: Móng Cái, Hạ Long, Đầm Hà, Hoành Bồ, Quảng Yên, Vân Đồn và Ba Chẽ. Theo dõi và chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương nêu trên.

 

(5) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Nghiệp vụ Y.

 

(6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 
 

 

Văn phòng Sở Y tế -


Tổng số người đã xem bản tin này: 17593

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông