Đang online:

400

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng

( 11/16/2020)


STT THÔNG TIN CƠ SỞ VĂN BẢN CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ
1

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Trưng Vương

- Địa chỉ: Tổ 6, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 
2

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Nam Khê

- Địa chỉ: Tổ 3 khu Tre Mai, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Văn Minh

- Số điện thoại: 02033.850.100

-Email: nguyenvanminhtyt@gmail.com

Công văn công bố số

01/TB-TYT ngày 07/09/2020

3

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ

- Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đoàn Ngọc Thanh

- Số điện thoại: 0912.658.808

- Email: thanhkhtc2018@gmail.com

Công văn công bố số 

640/TB-TTYT ngày 16/10/2020

4

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Thanh Sơn

- Địa chỉ: Thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nịnh Thị Dần

- Số điện thoại: 0963.313.172

- Email: ttytthanhson@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 17/09/2020

5

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đạp Thanh

- Địa chỉ: Thôn Bắc Tập, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lý Văn Cấu

- Số điện thoại: 02036.589.331

- Email: ttyt.dapthanh@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 18/09/2020

6

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Thanh Lâm

- Địa chỉ: Thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Thị Chiên

- Số điện thoại: 02036.589.151

- Email: ttyt.thanhlam@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 15/09/2020

7

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đồn Đạc

- Địa chỉ: Thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Thắng

- Số điện thoại: 0854.835.145

- Email: nguyenthithangtytdondac@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 15/09/2020

8

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn

- Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Ba Chẽ

- Người đứng đầu cơ sở: Chạc Văn Tuấn

- Số điện thoại: 033.657.0234

- Email: ttyt.bache@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 18/07/2020

9

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Nam Sơn

- Địa chỉ: Thôn Bằng Lau, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Văn Ba

- Số điện thoại: 0942.784.819

- Email: hoangbanamson@gmail.com

Công văn công bố số 

45/TB-TYT ngày 25/09/2020

10

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Minh Cầm

- Địa chỉ: Thôn Đông Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Văn Huynh

- Số điện thoại: 0969.762.629

- Email: phamhuynh280389@gmail.com

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 17/09/2020

11

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Lương Mông

- Địa chỉ: Xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vi Văn Bộ

- Số điện thoại: 0333.898.666

- Email: ttyt.luongmong@gmail.com

Công văn công bố số 

01/ĐN-TYT ngày 19/09/2020

12

- Tên cơ sở: Trung tâm tiêm chủng An Sinh - Công ty TNHH Y tế An Sinh

- Địa chỉ: Số 440, tổ 66, khu 6, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Khả Liệu

- Số điện thoại: 0982.741.696

- Email: tcansinhqn@gmail.com

Công văn công bố số 

302020/TT-TNHHYTAS ngày 22/10/2020

13

- Tên cơ sở: Phòng khám Tư vấn và Điều trị dự phòng thị xã Quảng Yên 

- Địa chỉ: Số nhà 56, phố Trần Khánh Dư, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Phương

- Số điện thoại: 0936.225.665

- Email: phongkhamtvdtdpqy@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB/PKTV-ĐTDP ngày 23/10/2020

14

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Hải Tiến

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Hằng

- Số điện thoại: 0988.659.666

- Email: tytx.ht@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 23/10/2020

15

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

- Địa chỉ: Số 10 khu Trần Quốc Toản, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: BSCKI Bùi Mạnh Hùng

- Số điện thoại: 02033.607.558

- Email: ttythh.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

1736/TB-TTYT ngày 28/10/2020

16

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Sơn

- Địa chỉ: Bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Sằn Sủi Sáng

- Số điện thoại: 0358.276.828

- Email: quangso.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

14/TB-TYT ngày 08/09/2020

17

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Chính

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Thu Hiên

- Số điện thoại: 0986.198.360

- Email: thuhienky19@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB ngày 10/09/2020

18

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Quảng Long

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đinh Quang Bông

- Số điện thoại: 0947.786.486

- Email: quanglong.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

10/TYT ngày 22/09/2020

19

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Đức

- Địa chỉ: Bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Trần Văn Phong

- Số điện thoại: 0982.595.238

- Email: tytquangduc.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

22/TB-TYT ngày 30/09/2020

20

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn Quảng Hà

- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Ngọc Dung

- Số điện thoại: 0982.106.623

- Email: quangdien.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 28/10/2020

21

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Thịnh

- Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Văn Được

- Số điện thoại: 0982.587.098

- Email: tytquangthinh.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

01/TB ngày 10/09/2020

22

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Phong

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Hồng Lâm

- Số điện thoại: 0986.044.785

- Email: 

Công văn công bố số 

12/TB-TYT ngày 20/09/2020

23

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Minh

- Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Văn Thái

- Số điện thoại: 0986.919.198

- Email: quangminh.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 08/09/2020

24

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Đường Hoa

- Địa chỉ: Thôn 9, Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Bền

- Số điện thoại: 0988.386.291

- Email: tytduonghoa.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

01/TB ngày 20/09/2020

25

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Cái Chiên

- Địa chỉ: Thôn Cái Chiên, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Thanh Hường

- Số điện thoại: 0989.730.638

- Email:

Công văn công bố số 

24/TYT ngày 25/10/2020

26

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Thành

- Địa chỉ: Thôn Hải Thành, xã Hải Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Huy Lành

- Số điện thoại: 0982.962.968

- Email: 

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 30/09/2020

27

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Hải Đông

- Địa chỉ: Thôn 7, Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Phượng

- Số điện thoại: 0984.957.820 / 02033.786.135

- Email: tytx.hd@gmail.com

Công văn công bố số 

18/TYT ngày 28/10/2020

28

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

- Địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Thị Thuy

- Số điện thoại: 0912.949.299

 

Công văn công bố số 

344/TB-TTYT ngày 12/11/2020

29

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Minh Châu

- Địa chỉ: Thôn Tiền Hài, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Văn San

- Số điện thoại: 0914.208.964

Công văn công bố số 

04/TB-TYT ngày 16/11/2020

30

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Thắng Lợi

- Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Thị Thơi

- Số điện thoại: 0869.531.856

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 16/11/2020

31

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đoàn Kết

- Địa chỉ: Thôn Bồ Lạy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Thị Hằng

- Số điện thoại: 0869.531.839

Công văn công bố số 

20/TB-TYT ngày 16/11/2020

32

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Ngọc Vừng

- Địa chỉ: Thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Thúy

- Số điện thoại: 0326.123.362

Công văn công bố số 

07/TB-TYT ngày 16/11/2020

33

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Vạn Yên

- Địa chỉ: Thôn Đài Mỏ, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Từ Thị Kim Oanh

- Số điện thoại: 0336.491.288

Công văn công bố số 

66/TB-TYT ngày 16/11/2020

34

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Hạ Long

- Địa chỉ: Thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Tô Thị Bích Thành

- Số điện thoại: 0865.775.626

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 16/11/2020

35

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Bình Dân

- Địa chỉ: Thôn Vòng Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Dương Văn Lộc

-Số điện thoại: 0389.196.368

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 16/11/2020

36

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đông Xá

- Địa chỉ: Thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Trương Văn Vòong

- Số điện thoại: 0869.531.815

Công văn công bố số 

72/TYT ngày 16/11/2020

37

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quan Lạn

- Địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Ngọc Hồng

- Số điện thoại: 0912.955.114

Công văn công bố số 

05/TYT ngày 16/11/2020

38

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đài Xuyên

- Địa chỉ: Thôn Ký Vầy, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Liêu Văn Thiền

- Số điện thoại: 0375.483.555

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 16/11/2020

39

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Bản Sen

- Địa chỉ: Xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Đức Sảo

- Số điện thoại: 0965.747.564

Công văn công bố số 

03/TYT ngày 16/11/2020

40

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn Cái Rồng

- Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng dầu cơ sở: Bùi Thị Kim Cúc

- Số điện thoại: 0912.926.727

Công văn công bố số 

02/TYT ngày 18/11/2020

41

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Ninh Dương

- Địa chỉ: Tổ 3, khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Thanh Huyền

- Số điện thoại: 0904.053.658

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 16/11/2020

42

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Hòa Lạc

- Địa chỉ: Phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vi Thanh Nhàn

- Số điện thoại: 0903.459.238

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 10/11/2020

43

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Trần Phú

- Địa chỉ: Khu 3, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Mai Lan

- Số điện thoại: 0912.066.680

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 10/11/2020

44

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Trà Cổ

- Địa chỉ: Tổ 5, khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Tồn Lan

- Số điện thoại: 0389.457.800

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 16/11/2020

45

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn

- Địa chỉ: Phố Hoàng Ngân, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đặng Thị Minh Huệ

- Số điện thoại: 0365.358.236

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 08/10/2020

46

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Hải Hòa

- Địa chỉ: Khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Ngọc Thinh

- Số điện thoại: 0978.683.866

- Email. tyttp.hh@gmail.com

Công văn công bố số 

47/TYT ngày 16/10/2020

47

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế Đầm Hà

- Địa chỉ: Phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Đình Thành

- Số điện thoại: 0912.568.455

- Email: thanh75bvqn@gmail.com

Công văn công bố số 

758/TTYT ngày 09/11/2020

48

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Hải Xuân

- Địa chỉ: Thôn 10B, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Tiến Tuấn

- Số điện thoại: 0395.408.588

- Email: tythaixuan.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

06/TYT ngày 02/11/2020

49

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Lục Hồn

- Địa chỉ: Thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Thị Tần

- Số điện thoại: 0946.830.662

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 24/11/2020

50

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Vô Ngại

- Địa chỉ: Thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Văn Ba

- Số điện thoại: 02033.505.751

Công văn công bố số 

60/TB-TYT ngày 23/11/2020

51

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Hoành Mô

- Địa chỉ: Thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Ngô Tiến Chau

- Số điện thoại: 0987.536.838

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 25/11/2020

52

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đồng Tâm

- Địa chỉ: Thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vi Văn Ngò

- Số điện thoại: 02033.505.792

Công văn công bố số 

54/TB-TYT ngày 24/11/2020

53

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đồng Văn

- Địa chỉ: Khu Chợ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vi Văn Nồng

- Số điện thoại: 0917.312.522

Công văn công bố số 

52/TB-TYT ngày 25/11/2020

54

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn Bình Liêu

- Địa chỉ: Khu Co Nhan I, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Bình

- Số điện thoại: 0987.185.966

Công văn công bố số 

47/TB-TYT ngày 22/11/2020

55

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Hải Sơn

- Địa chỉ: Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vũ Đình Tuyến

- Số điện thoại: 02033.689.3759

Công văn công bố số 

54/TB-TYT ngày 24/11/2020

56

- Tên cơ sở: Trung tâm Tiêm chủng Toàn Tâm trực thuộc phòng khám Đa khoa Quốc tế Toàn Tâm

- Địa chỉ: Tổ 2, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Kim Lâm

- Số điện thoại: 0912.768.718

Công văn công bố số 

0111/PKĐKQTTT ngày 12/11/2020

57

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Húc Động

- Địa chỉ: Thôn Nà Ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Trần Đức Nghiệp

- Số điện thoại: 02033.505.094

Công văn công bố số 

06/TB-TYT ngày 20/5/2020

58

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Vạn Ninh

- Địa chỉ: Thôn Trung, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Văn Minh

- Số điện thoại: 0915.791.726

Công văn công bố số 

05/TYT ngày 30/10/2020

59

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Bình Ngọc

- Địa chỉ: Khu 3, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đỗ Văn Sơn

- Số điện thoại: 0976.134.688

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 02/10/2020

60

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Vĩnh Thực

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Văn Tuyền

- Số điện thoại: 0978.135.835

Công văn công bố số 

26/TYT ngày 16/11/2020

61

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

- Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên , huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đinh Văn Khiêm

- Số điện thoại: 0912.568764

Công văn công bố số 

1385/TB-TTYT ngày 16/11/2020

62

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu

- Địa chỉ: Khu Bình An, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Ngô Thị Bình

- Số điện thoại: 02033.898.537

Công văn công bố số 

1528/TB-TTYT ngày 25/11/2020

63

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Vĩnh Chung

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đoàn Thị Hạnh

- Số điện thoại: 0338.139.888

Công văn công bố số 

38/TB-TYT ngày 07/12/2020

64

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Hải Yên

- Địa chỉ: Khu 4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

-Người đứng đầu cơ sở: Vi Thị Nho

- Số điện thoại: 09753.500.538

Công văn công bố số 

06/TB-TYT ngày 13/11/2020

65

- Tên cơ sở: Trung tâm tiêm chủng An Sinh 2- Công ty TNHH Y tế An Sinh

- Địa chỉ: Số 451B, đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Khả Liệu

- Số điện thoại: 0393.960.989

Công văn công bố số 

0122020/TB-TNHHYTAS ngày 28/12/2020

66

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Bạch Đằng

- Địa chỉ: Tổ 36, khu 2, Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thùy Trang

- Số điện thoại: 0912.308.123

Công văn công bố số 

01/TB-TYTBĐ ngày 22/12/2020

67

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Bãi Cháy

- Địa chỉ: Tổ 1, khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Hồng

- Số điện thoại: 0981.658.568

Công văn công bố số 

01/TB-TYTBC ngày 22/12/2020

68

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Cao Xanh

- Địa chỉ: Tổ 31B, khu 3, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Văn Sơn

- Số điện thoại: 0912.093.032

Công văn công bố số 

01/TYTCX ngày 22/12/2020

69

- Tên cơ sở: Phòng Tiêm chủng Vắc xin Happy

- Địa chỉ: Số 166, Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Bích Nhung

- Số điện thoại: 0943.313.663

Công văn công bố số 

01/PT-TB ngày 15/01/2021

70

- Tên cơ sở: Phòng Khám Đa khoa Thiên Tân

- Địa chỉ: Số 25, Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Vân Tân

- Số điện thoại: 0911.206.568

Công văn công bố số 

01/PKĐKTT ngày 18/03/2021

71

- Tên cơ sở: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả

- Địa chỉ: Số 371 Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Trần Ngọc Hương

- Số điện thoại: 02033.862.245

Công văn công bố số 

198/TB-BVĐKCP ngày 16/07/2020

72

- Tên cơ sở: Bệnh xá Công an tỉnh

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thái Hưng

- Số điện thoại: 0692.808.105

Công văn công bố số 

1853/CAT-PH10 ngày 13/04/2021

73

- Tên cơ sở: Cơ sở tiêm chủng Vacxin Chất lượng cao Móng Cái

- Địa chỉ: Số 181 đường Tuệ Tĩnh, Khu 6 phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đinh Hùng Minh

- Số điện thoại: 0913.578.186

Công văn công bố số 

08/CSTVVXCLCMC

74

- Tên cơ sở: Trung tâm tiêm chủng vắc xin Cẩm Phả - Công ty TNHH Y tế Khánh Nam

- Địa chỉ: Số 325 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Ông/Bà Hà Ngọc Quyên

- Số điện thoại: 0975.678.387

Công văn công bố số 

01/TNHHYTKN ngày 06/07/2021

75

- Tên cơ sở: Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Đức Minh - Chi nhánh Công ty cổ phẩn thiết bị và công nghệ y tế Hiền Minh

- Địa chỉ: Tầng 1 và 2 tòa nhà Yên Thanh Plaza, Số 299, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Ông Trần Xuân Nhàn.

- Số điện thoại: 0983.721.258

Công văn công bố số 

06/HM ngày 30/06/2021

76

- Tên cơ sở: Trung tâm tiêm chủng Diệu Nhi

- Địa chỉ: Số nhà 407 đường Trần Phú, tổ 1 khu 3a, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bác sĩ Phạm Thị Thìn

- Số điện thoại: 0904.606.025

Công văn công bố số 

01/TB-TCDN ngày 19/07/2021

77

- Tên cơ sở: Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê (cơ sở 1)

- Địa chỉ: Khu Vĩnh Lập, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Phương Thúy

- Số điện thoại: 02033.871.083

Công văn công bố số 

252/VB-TTYT ngày 30/07/2021

78

- Tên cơ sở: Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê (cơ sở 2)

- Địa chỉ: Số 37 phố Lê Lợi, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đỗ Xuân Hưng

- Số điện thoại: 02033.871.083

Công văn công bố số 

253/VB-TTYT ngày 30/07/2021

79

- Tên cơ sở: Trung tâm Tiêm chủng Hoành Bồ - Công ty TNHH Y tế Hưng Hà

- Địa chỉ: Số 286, khu 10, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Thúy Oanh

- Số điện thoại: 0983.721.258

Công văn công bố số 

02/HH ngày 09/08/2021

80

- Tên cơ sở: Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin  Hải Hà - Công ty TNHH Y tế Hưng Hà

- Địa chỉ: Số 68, Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vũ Thị Mão

- Số điện thoại: 0983.721.258

Công văn công bố số 

06/TB-HH ngày 16/11/2021

81

Tên cơ sở: Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng Cẩm Phả - Công ty TNHH Y tế Hưng Hà

- Địa chỉ: Số 250,tổ 4, khu 4B, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Trần Văn Nhàng

- Số điện thoại: 0983.721.258

Công văn công bố số 

08/TB-HH ngày 24/11/2021

82

Tên cơ sở: Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Móng Cái

- Địa chỉ: Số 56, đường Đào Phúc Lộc, phường Trần phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bác sĩ Nguyễn Văn Toán

- Số điện thoại: 0366.888.836

Công văn công bố số 

03/PKCKTMHMC ngày 24/11/2021

 

 

 

 

 

 

NVY -


Tổng số người đã xem bản tin này: 2843

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông