Đang online:

502

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng

( 11/16/2020)


STT THÔNG TIN CƠ SỞ VĂN BẢN CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ
1

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Trưng Vương

- Địa chỉ: Tổ 6, khu 1, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 
2

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Nam Khê

- Địa chỉ: Tổ 3 khu Tre Mai, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Văn Minh

- Số điện thoại: 02033.850.100

-Email: nguyenvanminhtyt@gmail.com

Công văn công bố số

01/TB-TYT ngày 07/09/2020

3

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ

- Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đoàn Ngọc Thanh

- Số điện thoại: 0912.658.808

- Email: thanhkhtc2018@gmail.com

Công văn công bố số 

640/TB-TTYT ngày 16/10/2020

4

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Thanh Sơn

- Địa chỉ: Thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nịnh Thị Dần

- Số điện thoại: 0963.313.172

- Email: ttytthanhson@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 17/09/2020

5

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đạp Thanh

- Địa chỉ: Thôn Bắc Tập, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lý Văn Cấu

- Số điện thoại: 02036.589.331

- Email: ttyt.dapthanh@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 18/09/2020

6

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Thanh Lâm

- Địa chỉ: Thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Thị Chiên

- Số điện thoại: 02036.589.151

- Email: ttyt.thanhlam@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 15/09/2020

7

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đồn Đạc

- Địa chỉ: Thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Thắng

- Số điện thoại: 0854.835.145

- Email: nguyenthithangtytdondac@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 15/09/2020

8

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn

- Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Ba Chẽ

- Người đứng đầu cơ sở: Chạc Văn Tuấn

- Số điện thoại: 033.657.0234

- Email: ttyt.bache@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 18/07/2020

9

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Nam Sơn

- Địa chỉ: Thôn Bằng Lau, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Văn Ba

- Số điện thoại: 0942.784.819

- Email: hoangbanamson@gmail.com

Công văn công bố số 

45/TB-TYT ngày 25/09/2020

10

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Minh Cầm

- Địa chỉ: Thôn Đông Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Văn Huynh

- Số điện thoại: 0969.762.629

- Email: phamhuynh280389@gmail.com

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 17/09/2020

11

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Lương Mông

- Địa chỉ: Xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vi Văn Bộ

- Số điện thoại: 0333.898.666

- Email: ttyt.luongmong@gmail.com

Công văn công bố số 

01/ĐN-TYT ngày 19/09/2020

12

- Tên cơ sở: Trung tâm tiêm chủng An Sinh

- Địa chỉ: Số 440, tổ 66, khu 6, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Khả Liệu

- Số điện thoại: 0982.741.696

- Email: tcansinhqn@gmail.com

Công văn công bố số 

282020/TT-TNHHYTAS ngày 22/10/2020

13

- Tên cơ sở: Phòng khám Tư vấn và Điều trị dự phòng thị xã Quảng Yên 

- Địa chỉ: Số nhà 56, phố Trần Khánh Dư, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Phương

- Số điện thoại: 0936.225.665

- Email: phongkhamtvdtdpqy@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB/PKTV-ĐTDP ngày 23/10/2020

14

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Hải Tiến

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Hằng

- Số điện thoại: 0988.659.666

- Email: tytx.ht@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 23/10/2020

15

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

- Địa chỉ: Số 10 khu Trần Quốc Toản, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: BSCKI Bùi Mạnh Hùng

- Số điện thoại: 02033.607.558

- Email: ttythh.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

1736/TB-TTYT ngày 28/10/2020

16

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Sơn

- Địa chỉ: Bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Sằn Sủi Sáng

- Số điện thoại: 0358.276.828

- Email: quangso.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

14/TB-TYT ngày 08/09/2020

17

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Chính

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Thu Hiên

- Số điện thoại: 0986.198.360

- Email: thuhienky19@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TB ngày 10/09/2020

18

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Quảng Long

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Đinh Quang Bông

- Số điện thoại: 0947.786.486

- Email: quanglong.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

10/TYT ngày 22/09/2020

19

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Đức

- Địa chỉ: Bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Trần Văn Phong

- Số điện thoại: 0982.595.238

- Email: tytquangduc.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

22/TB-TYT ngày 30/09/2020

20

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn Quảng Hà

- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Ngọc Dung

- Số điện thoại: 0982.106.623

- Email: quangdien.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 28/10/2020

21

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Thịnh

- Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Văn Được

- Số điện thoại: 0982.587.098

- Email: tytquangthinh.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

01/TB ngày 10/09/2020

22

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Phong

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Hồng Lâm

- Số điện thoại: 0986.044.785

- Email: 

Công văn công bố số 

12/TB-TYT ngày 20/09/2020

23

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Minh

- Địa chỉ: Thôn 2 xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Văn Thái

- Số điện thoại: 0986.919.198

- Email: quangminh.tyt@gmail.com

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 08/09/2020

24

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Đường Hoa

- Địa chỉ: Thôn 9, Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Bền

- Số điện thoại: 0988.386.291

- Email: tytduonghoa.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 

01/TB ngày 20/09/2020

25

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Cái Chiên

- Địa chỉ: Thôn Cái Chiên, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Thanh Hường

- Số điện thoại: 0989.730.638

- Email:

Công văn công bố số 

24/TYT ngày 25/10/2020

26

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quảng Thành

- Địa chỉ: Thôn Hải Thành, xã Hải Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Huy Lành

- Số điện thoại: 0982.962.968

- Email: 

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 30/09/2020

27

- Tên cơ sở: Trạm Y tế Hải Đông

- Địa chỉ: Thôn 7, Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Phượng

- Số điện thoại: 0984.957.820 / 02033.786.135

- Email: tytx.hd@gmail.com

Công văn công bố số 

18/TYT ngày 28/10/2020

28

- Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

- Địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Thị Thuy

- Số điện thoại: 0912.949.299

 

Công văn công bố số 

344/TB-TTYT ngày 12/11/2020

29

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Minh Châu

- Địa chỉ: Thôn Tiền Hài, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Văn San

- Số điện thoại: 0914.208.964

Công văn công bố số 

04/TB-TYT ngày 16/11/2020

30

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Thắng Lợi

- Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Lê Thị Thơi

- Số điện thoại: 0869.531.856

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 16/11/2020

31

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đoàn Kết

- Địa chỉ: Thôn Bồ Lạy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Thị Hằng

- Số điện thoại: 0869.531.839

Công văn công bố số 

20/TB-TYT ngày 16/11/2020

32

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Ngọc Vừng

- Địa chỉ: Thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Thúy

- Số điện thoại: 0326.123.362

Công văn công bố số 

07/TB-TYT ngày 16/11/2020

33

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Vạn Yên

- Địa chỉ: Thôn Đài Mỏ, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Từ Thị Kim Oanh

- Số điện thoại: 0336.491.288

Công văn công bố số 

66/TB-TYT ngày 16/11/2020

34

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Hạ Long

- Địa chỉ: Thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Tô Thị Bích Thành

- Số điện thoại: 0865.775.626

Công văn công bố số 

02/TB-TYT ngày 16/11/2020

35

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Bình Dân

- Địa chỉ: Thôn Vòng Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Dương Văn Lộc

-Số điện thoại: 0389.196.368

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 16/11/2020

36

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đông Xá

- Địa chỉ: Thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Người đứng đầu cơ sở: Trương Văn Vòong

- Số điện thoại: 0869.531.815

Công văn công bố số 

72/TYT ngày 16/11/2020

37

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Quan Lạn

- Địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Bùi Ngọc Hồng

- Số điện thoại: 0912.955.114

Công văn công bố số 

05/TYT ngày 16/11/2020

38

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Đài Xuyên

- Địa chỉ: Thôn Ký Vầy, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Liêu Văn Thiền

- Số điện thoại: 0375.483.555

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 16/11/2020

39

- Tên cơ sở: Trạm Y tế xã Bản Sen

- Địa chỉ: Xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Đức Sảo

- Số điện thoại: 0965.747.564

Công văn công bố số 

03/TYT ngày 16/11/2020

40

- Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn Cái Rồng

- Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng dầu cơ sở: Bùi Thị Kim Cúc

- Số điện thoại: 0912.926.727

Công văn công bố số 

02/TYT ngày 18/11/2020

41

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Ninh Dương

- Địa chỉ: Tổ 3, khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Thanh Huyền

- Số điện thoại: 0904.053.658

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 16/11/2020

42

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Hòa Lạc

- Địa chỉ: Phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Vi Thanh Nhàn

- Số điện thoại: 0903.459.238

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 10/11/2020

43

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Trần Phú

- Địa chỉ: Khu 3, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Mai Lan

- Số điện thoại: 0912.066.680

Công văn công bố số 

01/TB-TYT ngày 10/11/2020

44

- Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Trà Cổ

- Địa chỉ: Tổ 5, khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Tồn Lan

- Số điện thoại: 0389.457.800

Công văn công bố số 

01/TYT ngày 16/11/2020

 

NVY -


Tổng số người đã xem bản tin này: 552

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông