Đang online:

581

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự toán mua sắm tập trung hoá chất và vật tư y tế năm 2020 của ngành Y tế Quảng Ninh

( 11/29/2019)


 

I. GÓI THẦU 01: Mua sắm vật tư y tế thông thường

 

1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế thông thường.

 

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung hoá chất và vật tư y tế năm 2020 của ngành Y tế.

 

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác tại các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.

 

4. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 31/12/2020

 

6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

 

7. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

 

8. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14h00 ngày 02/12/2019 đến 14h00 ngày 26/12/2019

 

9. Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Tầng 19 trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

10. Giá bán: 2.000.000 đồng/bộ

 

11. Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 26/12/2019

 

12. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc

 

13. Số tiền đảm bảo: 3.554.464.000 đồng (Ba tỷ năm trăm năm mươi tư triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn).

 

II. GÓI THẦU 02: Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao

 

1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao

 

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung hoá chất và vật tư y tế năm 2020 của ngành Y tế

 

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác tại các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế

 

4. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 31/12/2020

 

6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

 

7. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

 

8. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14h00 ngày 02/12/2019 đến 14h00 ngày 25/12/2019

 

9. Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Tầng 19 trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

10. Giá bán: 2.000.000 đồng/bộ

 

11. Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 25/12/2019

 

12. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc

 

13. Số tiền đảm bảo: 4.531.789.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm ba mốt triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn).

 

III. GÓI THẦU 03: Mua sắm hóa chất và vật tư cho thiết bị chẩn đoán Invitro

 

1. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất và vật tư cho thiết bị chẩn đoán Invitro

 

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung hoá chất và vật tư y tế năm 2020 của ngành Y tế.

 

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác tại các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.

 

4. Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 31/12/2020

 

6. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

 

7. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

 

8. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14h00 ngày 02/12/2019 đến 9h30 ngày 25/12/2019

 

9. Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Tầng 19 trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

10. Giá bán: 2.000.000 đồng/ bộ

 

11. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 25/12/2019

 

12. Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc

 

13. Số tiền đảm bảo: 4.741.028.000 đồng (Bốn tỷ bảy trăm bốn mươi mốt triệu không trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn)

 

Phòng Kế hoạch tài chính -


Tổng số người đã xem bản tin này: 764

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông