Đang online:

241

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 26/11/2021 ( 11/26/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 20 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:Đầm Hà (6), Đông Triều (1), Hải Hà (9), Móng Cái (3), Tiên Yên (1) và bổ sung 5 ca mắc của Uông Bí. Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 377.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 24/11/2021 ( 11/24/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 26 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:(Đầm Hà: 3; Đông Triều: 3; Hạ Long 1; Hải Hà: 4; Móng Cái: 15). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 413.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 23/11/2021 ( 11/23/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 17 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:(Đông Triều: 02, Uông Bí: 01, Hải Hà 05, Đầm Hà: 06, Hạ Long: 03). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 407.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 22/11/2021 ( 11/22/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 29 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh: ( Hải Hà: 13, Đông Triều 05, Đầm Hà: 03 ca, Hạ Long: 02 ca, Quảng Yên: 02, Tiên Yên: 01, Cẩm Phả: 01, Ba Chẽ: 01, Uông Bí: 01). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :398.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 21/11/2021 ( 11/21/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 35 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh: ((Đầm Hà: 02, Đông Triều: 03, Hải Hà: 06, Móng Cái: 08, Tiên Yên: 14, Hạ Long: 01, Uông Bí: 01). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :373.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 20/11/2021 ( 11/20/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 28 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh: (Hải Hà: 15; Đầm Hà: 08; Quảng Yên: 02; Đông Triều: 03).

Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :355.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 19/11/2021 ( 11/19/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 51 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Hải Hà: 23 ca, Đầm Hà: 11 ca, Đông Triều: 04 ca, Tiên Yên: 02 ca, Móng Cái: 07 ca, Uông Bí: 04 ca)Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :349.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 18/11/2021 ( 11/18/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 11 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh(Tiên Yên: 01, Hải Hà: 10)Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :323.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 17/11/2021 ( 11/17/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 48 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh(Đông Triều: 06; Cẩm Phả: 01, Tiên Yên: 03, Móng Cái: 02, Bình Liêu: 02, Đầm Hà: 09, Hải Hà: 25)Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :305.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 16/11/2021 ( 11/16/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 41 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh(Đông Triều: 3 ca; Móng Cái: 2; Tiên Yên: 2; Đầm Hà 11;  Hải Hà: 23)Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :256.

 

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 15/11/2021 ( 11/15/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 21 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh(Đông Triều 8 ca, Hải Hà: 11, Tiên Yên: 1, Hạ Long: 1)Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :236.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 14/11/2021 ( 11/14/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 42 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Đông Triều 9 ca, Uông Bí: 1, Đầm Hà: 10, Hải Hà: 16, Tiên Yên: 3, Móng Cái: 3).Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :211

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 13/11/2021 ( 11/13/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 13 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Đông Triều 12,  Uông Bí: 01). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :168

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 11/11/2021 ( 11/12/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 7 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Đông Triều 05,  Uông Bí: 01, Móng Cái: 01). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :139

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 12/11/2021 ( 11/12/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 20 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Đông Triều 03,  Uông Bí: 17). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế :150

 

... 6 7 8 9 10  ... Trang đầu Quay lại Tiếp theo Trang cuối 
 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông