Đang online:

409

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 16/12/2021 ( 12/16/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 122 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh(Hạ Long 38 ca, Đông Triều 37 ca, Quảng Yên 26 ca, Uông Bí 7 ca, Móng Cái 14 ca). .Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 501.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 14/12/2021 ( 12/14/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 62 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Hạ Long: 35 ca; Uông Bí: 11 ca; Đông Triều: 11 ca; Cẩm Phả: 03 ca; Vân Đồn: 02 ca). Trong đó: 42 ca cộng đồng; 20 ca đã cách ly, quản lý..Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 406.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 13/12/2021 ( 12/13/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 41 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Hạ Long: 15 ca; Cẩm Phả: 10 ca; Đông Triều: 12 ca; Uông Bí: 04 ca). Trong đó: 33 ca cộng đồng; 08 ca đã cách ly, quản lý. Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 389 ca.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 12/12/2021 ( 12/12/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 31 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Quảng Yên: 05 ca; Hạ Long: 05 ca; Cẩm Phả: 10: Đông Triều: 11 ca). Trong đó 22 ca cộng đồng, 9 ca cách ly. Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 354 ca.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 11/12/2021 ( 12/11/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 54 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh ((Cẩm Phả: 04; Quảng Yên: 11; Uông Bí: 15; Hạ Long: 17; Đông Triều: 22). Trong đó: 26 ca đã quản lý và cách ly, 43 ca cộng đồng. Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 371ca.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 08/12/2021 ( 12/8/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 54 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (Hạ Long: 49 ca, Uông Bí 02 ca, Quảng Yên: 03 ca) trong đó: 48 ca đã quản lý, cách ly và 06 ca cộng đồng. Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 254 ca.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 07/12/2021 ( 12/7/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 17 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh(trong đó: 14 ca đã được quản lý, cách ly và 03 ca cộng đồng). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 258 ca.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 06/12/2021 ( 12/6/2021 12:00:00 AM)

rong ngày ghi nhận 18 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:(Cẩm Phả: 06 ca; Hạ Long: 07 ca; Quảng Yên: 02; Đông Triều: 01 ca; Hải Hà: 01; Tiên Yên: 01). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 251 ca.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 04/12/2021 ( 12/4/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 20 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:(Hạ Long: 16 ca; Đông Triều: 03 ca; Đầm Hà: 01 ca). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 222 ca.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 02/12/2021 ( 12/2/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 16 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:(Đông Triều 08 ca; (Hạ Long: 9 ca; Vân Đồn: 01 ca, Hải Hà: 04 ca; Uông Bí: 02 ca). . Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 255

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 30/11/2021 ( 11/30/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 37 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:(Đông Triều 08 ca; Hạ Long: 17 ca; Móng Cái: 09 ca, Uông Bí: 01 ca; Đầm Hà: 02 ca). . Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 288

V/v tạm dừng hoạt động PK chuyên khoa răng hàm mặt 108 để áp dụng các biện pháp PCD COVID-19 ( 11/29/2021 12:00:00 AM)

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 29/11/2021 ( 11/29/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 09 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:TP Hạ Long: 01 ca; huyện Tiên Yên: 01 ca; huyện Hải Hà: 05 ca; huyện Đầm Hà: 01 ca, Bình Liêu: 01. Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 286

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 28/11/2021 ( 11/28/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 24 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:Hạ Long (10); Hải Hà (05); Đầm Hà (04); Đông Triều (01); Tiên Yên (04) . Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 318

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 27/11/2021 ( 11/27/2021 12:00:00 AM)

Trong ngày ghi nhận 20 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh:Đông Triều (7), Hạ Long (3), Đầm Hà (4), Móng Cái (1), Hải Hà (5). Số ca đang điều trị tại cơ sở y tế : 352

1 2 3 4 5  ... Trang đầu Quay lại Tiếp theo Trang cuối 
 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông