Đang online:

549

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 17/01/2022 ( 1/17/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 16/01/2022 đến 17h00 ngày 17/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 359  ca. Trong đó có 44 ca đã quản lý và cách ly; 315 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 16/01/2022 ( 1/16/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 15/01/2022 đến 17h00 ngày 16/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 286  ca. Trong đó có 59 ca đã quản lý và cách ly; 227 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 15/01/2022 ( 1/15/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 14/01/2022 đến 17h00 ngày 15/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 321  ca. Trong đó có 36 ca đã quản lý và cách ly; 285 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 14/01/2022 ( 1/14/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 13/01/2022 đến 17h00 ngày 14/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 265 ca. Trong đó có 62 ca đã quản lý và cách ly; 203 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 13/01/2022 ( 1/13/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 12/01/2022 đến 17h00 ngày 13/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 299 ca. Trong đó có 40 ca đã quản lý và cách ly; 259 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 12/01/2022 ( 1/12/2022 12:00:00 AM)

ừ 17h00 ngày 11/01/2022 đến 17h00 ngày 12/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 319 ca. Trong đó có 43 ca đã quản lý và cách ly; 276 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 11/01/2022 ( 1/11/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 10/01/2022 đến 17h00 ngày 11/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 241 ca. Trong đó có 31 ca đã quản lý và cách ly; 210 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 10/01/2022 ( 1/10/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 09/01/2022 đến 17h00 ngày 10/01/2022 : Tổng số ca mắc mới : 298 ca. Trong đó có 42 ca đã quản lý và cách ly; 256 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 09/01/2022 ( 1/9/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 08/01/2022 đến  17h00  ngày  09/011/2022: Tổng số ca mắc mới khẳng định: 315 ca. Trong đó có 19 ca đã quản lý và cách ly; 296 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 08/01/2021 ( 1/8/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 07/01/2022 đến  17h00  ngày  08/011/2022: Tổng số ca mắc mới khẳng định: 343 ca. Trong đó 34 ca đã quản lý và cách ly; 309 ca cộng đồng.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 07/01//2022 ( 1/7/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 06/01/2022  đền 07/01/2022 : Tổng số ca mắc mới khẳng định: 345 ca. Trong đó 80 ca đã quản lý và cách ly; 265 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 06/01/2022 ( 1/6/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 05/01/2022  đền 06/01/2022 : Tổng số ca mắc mới khẳng định: 327 ca. Trong đó 51 ca đã quản lý và cách ly; 276 ca cộng đồng

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 05/11/2022 ( 1/5/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 04/11/2022  đền 05/11/2022 : Tổng số ca mắc mới khẳng định: 337 ca. Trong đó 54 ca đã quản lý và cách ly; 283 ca cộng đồng.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 04/01/2021 ( 1/4/2022 12:00:00 AM)

Từ 17h00 ngày 03/01/2022 đến 17h00 ngày 04/01/2022: 227 ca (Tiên Yên: 04 ca; Vân Đồn: 05 ca; Hải Hà: 08 ca; Cẩm Phả: 12 ca; Móng Cái: 18 ca; Quảng Yên: 24 ca; Đông Triều: 42 ca; Uông Bí: 48 ca, Hạ Long: 66 ca;). Trong 227 ca F0 có 55 ca đã quản lý và cách ly; 172 ca cộng đồng.

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 03/01/2022 ( 1/3/2022 12:00:00 AM)

 Từ 17h00 ngày 02/01/2022 đến 17h00 ngày 03/01/2022: 187 ca (Hải Hà: 01 ca; Tiên Yên: 03 ca; Móng Cái 07 ca; Cẩm Phả: 20 ca; Uông Bí: 21 ca; Quảng Yên: 33 ca; Hạ Long: 50 ca;  Đông Triều: 52 ca). Trong 187 ca F0 có 33 ca đã quản lý và cách ly; 154 ca cộng đồng. 

1 2 3 4 5  ... Trang đầu Quay lại Tiếp theo Trang cuối 
 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông